Tverrfaglig konferanse om CFS/ME

Fagseminar, 21.09.2016-22.09.2016

Regionalt fagnettverk for CFS/ME og Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME  inviterer til to konferansedager i Tromsø.
Målgruppe for konferansen er helsearbeidere, både i primær -og spesialisthelsetjenesten, samt lærere og andre som har interesse for Cronic Fatigue Syndrome/Myalgisk encefalomyelitt/encefalopati (CFS/ME). 

Konferansen byr på oppdatert informasjon om diagnostikk, oppfølging og forskning med vekt på tverrfaglige bidrag. Siktemålet er å bli bedre på å arbeide med det som nytter/hjelper og på samhandling omkring de berørte.

Konferansen har fått godkjenning fra følgende spesialitetskomiteer:

  • Allmennmedisin: godkjennes med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i utmattelsessykdom, videre- og etterutdanningen
  • Barnesykdommer: godkjennes med 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning
  • Nevrologi: godkjennes med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og med 15 timer for spesialistenes etterutdanning
  • Fysikalsk medisin og rehabilitering: godkjennes med 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.

Konferanseavgift: kr. 1400,- per person


Når og hvor

Dato
21.09.2016-22.09.2016 
Klokkeslett
08:30-16:00
Sted
Linken kurssenter, Tromsø
 
Mer informasjon
Påmelding til konferansen innen 21. august 2016  

Konferansekomite:


Maja Wilhelmsen, lege ved Universitetssykehuset Nord-Norge, e-post: maja.wilhelmsen@unn.no

Bente Groth Heitmann, ergoterapeut ved Universitetssykehuset Nord-Norge, e-post: bente.heitmann@unn.no

Arild Jensen, fysioterapeut ved Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad, e-post: arild.jensen@kurbadet.no

Matthias Reckert, overlege ved Helgelandssykehuset og ved Helgeland Rehabilitering, e-post: matthias.reckert@helgelandssykehuset.no

Fant du det du lette etter?