Vekt og likevekt - overvektskonferanse

Fagseminar, 29.05.2017-30.05.2017

Helsepersonell i kommune- og spesialisthelsetjenesten ønskes velkommen til overvektskonferansen Vekt og likevekt.
Når og hvor

Dato
29.05.2017-30.05.2017 
Klokkeslett
09:30-16:15 
Sted
Clarion Hotel The Edge, Tromsø
 

Kurset er godkjent av Norsk sykepleierforbund som meritterende med totalt tolv timer. 

Kurset er også godkjent av Den norske legeforening:

 • Allmennmedisin: godkjennes med 12 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
 • Barnesykdommer: godkjennes med 8 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.


Program

Mandag 29. mai


09.30-10.00
 • Registrering

10.00-10.15 
 • Åpning ved kursleder
 • Jan Magnus Kvamme og Jorunn H. Brendeford

10.15-10.40 
 • Nye retningslinjer ang behandling av sykelig overvekt? Pasientforløp
 • Helse Nord

10.40-11.00 
 • Brukerinnlegg

11.15-12.00
 • Hva er viktig i behandlingen av alvorlig overvekt/fedme hos barn?
 • Ane Kokkvoll, barnelege og postdoktor, Finnmarkssykehuset Hammerfest

12.00-13.00
 • Du blir hva din mor spiste og mosjonerte -Endringer over generasjoner?
 • Kristin Reimers Kardel, Dr. philos, Førsteamanuensis (Emeritus)

13.00-13.45 
 • Lunsj

13.45-14.30 
 • Overvektige pasienter sett fra en endokrinologs perspektiv
 • Ragnar Joakimsen, endokrinolog, Universitetssykehuset Nord Norge

14.30-15.15
 • Hva kan vi lære av den American Weight Loss Control register?
 • Strategier for vellykket vekttap vedlikehold etter konservativ behandling av fedme.
 • Catia Martins, førsteamanuensis ved det medisinske fakultetet. NTNU

15.30-16.00
 • Psykisk helse og overvekt: Arbeid og trygd
 • Arnstein Mykletun, professor II og forskningsleder, FHI/Helse Nord Kompetansesenter for arbeid

16.00-17.00 
 • Fysisk aktivitet - litt teori og praktiske øvelser
 • Line Lyngedal, spesialfysioterapeut, Universitetssykehuset Nord Norge

19.00 
 • Middag på Hotell The Edge med underholdning 
 • kr. 595,- dekkes av den enkelte

Tirsdag 30. mai

08.30–09.00
 • En fastleges arbeid med overvektsproblematikk
 • Nina Aurebekk, fastlege i Hammerfest kommune
                     
09.05–09.45 
 • Hva nytter? Erfaringer fra samarbeidsprosjekt mellom en frisklivsentral og spesialisthelsetjenesten
 • Monica Devle, forskningssykepleier St.Olavs Hospitalf
 • Representant fra FLS

10.00-10.45
 • Svangerskap etter fedmekirurgi
 • Eline Birkeland, klinisk ernæringsfysiolog, Helse Sør Øst, Aker

10.50-11.30
 • Alkoholproblemer- langtidskomplikasjon til fedmekirurgi
 • Magnus Strømmen, forskningssykepleier, St. Olav Hospital

11.30-12.15 
 • Lunsj

12.15-13.45 
 • Sammenhengen mellom fysiologi og psykologi før og etter fedmereduserende kirurgi
 • Hege Gade, Helsepedagog og forsker, Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold,Tønsberg

14.00-15.00 
 • Å slanke seg er lett, det har jeg gjort tusen ganger før. Hvordan kan vi hjelpe folk å endre livsstil?
 • Silje Wangberg, psykolog, UIT, Norges Arktiske universitet Narvik

15.15-15.45 
 • Underliggende årsakssammenheng til fedme
 • Kai Brynjar Hagen, ovelege, Regionalt senter for sykelig overvektsbehandling, Nordlandssykehuset, Bodø
15.45-16.00
 • Landsforeningen for overvekt har ordet
 • Mari Mette Graff, leder, Landsforeningen for overvekt

16.00-16.15 
 • Avslutning og vel hjem


Påmelding Vekt og likevekt


Praktisk informasjon

Kursavgift

Middag

 • Kr. 595,- 
 • Deltakelse på middag på kvelden 29 mai er ikke inkludert og må gjøres opp av den enkelte til hotellet.

Overnatting

Overnatting dekkes og bestilles av den enkelte deltaker

Det er reservert rom på Clarion Hotell, The Edge i Tromsø. 


Kontaktperson for konferansen

Jorunn Hunstad Brendeford
Regional koordinator for sykelig overvektsbehandling i Helse Nord
Telefon: 918 16 310/ 755 70 666
E-post: jhb@nlsh.no