Velkommen til Høstmøte 2017

Fagseminar, 09.11.2017-10.11.2017

 

logo legeforening
I år vil møtes avholdes i Tromsø. Møtet er lagt til «The Edge», et flott hotell helt nede ved vannkanten i Tromsø sentrum.

Vi håper det gode oppmøtet i Bergen (2015) og Trondheim (2016) videreføres, så hold av dagene i november!

Deltakeravgift er kr. 3 300,- per person (forhåndsbetaling). Overnatting, reise og bankett (kr. 800,-) kommer i tillegg.

Godkjenning: Fysikalsk medisin og rehabilitering: godkjennes med 10 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Frist for påmelding: 26.oktober 2017

Overnatting

Om du ikke har bestilt overnatting, kan du bruke vår bestilling på hotellet «The Edge» (kr 1 090,- per døgn). Det er flest rom fra 9. til 10. november, men er også noen rom tilgjengelig fra 8. – 9. nov på dette hotellet.
Ring 77 66 84 00, og benytt bookingkode 13 724.

De som ikke får rom fra 8. til 9. november på The Edge kan bestille på Comfort Hotel Xpress,  med pris på 850,- per enkeltrom.
Gjestene kan da spise frokost på The Edge for 150,- per person. 


Fagprogram

Torsdag 9.november  


10:30 – 10:45
Åpning av Høstmøte 2017 og kulturelt innslag av Ida Løvheim

10:45-11:15
Revidert utgave nasjonal veileder for behandling av hjerneslag.  Foredragsholder ikke klar

11:15-11:30 Pause  

11:30-11:45
Pasientforløp etter hjerneslag i Nord-Norge og Danmark. Guri Heiberg, stipendiat UiT/overlege ved Rehabiliteringsavdelingen UNN Harstad

11:45-12:00
Rehabiliteringstilbud til personer med kognitive utfordringer etter hjerneslag. Cathrine Arntzen, Ph.D, førsteamanuensis ved UiT- Norges arktiske universitet

12:00-12:15
Pårørendes erfaring etter alvorlig traumatisk hjerneskade. Unn Manskow, Ph.D, studieleder ved Institutt for helse- og omsorgsfag, UiT- Norges arktiske universitet

12:15-12:45 Retningslinjer ved tvangsbruk i somatisk speisialisthelsetjeneste.
Marius Storvik, førsteamanuensis/jurist ved UiT- Norges arktiske universitet

12:45- 13:45 Lunsj 
  
13:45-14:00
Nasjonal e-læring for pasienter med CFS/ME. Elin Falkegård, spes.fysioterapeut, og Maja Wilhelmsen, Ph.D, kst.overlege, begge ved Rehabiliteringsavdelingen, UNN HF 

14:00-14:15
Bruk av digitale verktøy i oppfølgingen av kronisk syke (blant annet diabetes,  sykelig overvekt og CFS/ME). Line Merethe Oldervoll, professor ved institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU

14:15-14:30
Robotassistert vektavlastet gangtrening hos personer med nevrologiske utfall/sykdom.  Anu Piira, fysioterapeut, MPH, PhD stipendiat RNNK / UiT, Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad

14:30-14:45 Pause  

14:45-15:30 Kognitive og digitale hjelpemidler i rehabilitering. Anne-Marthe Sanders, ergoterapeut på Sunnaas sykehus og Karina Bjørnarøy, IBM Norge

15:30-15:45 Pause  

15:45- 17:45
 Årsmøte  

19:30 Festmiddag  

Fredag 10.november 
  

09:00-09:30
Norsk Nakke-rygg-register (NNRR); resultater så langt i registreringen, og veien videre. Audny Anke, overlege, professor, Rehabiliteringsavdelingen, UNN HF /UiT- Norges arktiske universitet.

 09:30-09:45
Oslo Universitetssykehus Ullevål. Kjersti Myhre, Ph.D og overlege ved avd. for fys.med. og rehab, OUS

09:45:-10:00
Haukeland Universitetssykehus. Jan Sture Skouen, seksjonsoverlege ved avd. for fys.med.og rehab. på Haukeland universitetssykehus, og professor, Universitetet i Bergen. 

10:00-10:15 Pause  

10:15-10:30 

St. Olavs Hospital. Gunn Hege Marchand, Ph.D, overlege ved klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, St. Olavs hospital 


10:30-10:45
Universitetssykehuset Nord Norge. Franz Hintringer, overlege, Rehabiliteringsavdelingen, UNN HF

10:45-11:15
Paneldebatt om pasientforløp og oppgaveglidning Moderator: Magne Rø, Overlege emeritus/ St. Olavs Hospital

11:15-11:30 Pause  
  
11:30-12:15
Opptrappingsplan for rehabilitering og Nasjonal traumeplan-hvilke følger har disse for tidlig spesialisert rehabilitering i sykehus? Hanne Langseth Næss, overlege AFMR/Regionalt traumesenter; Haukeland universitetssykehus, leder Spesialitetskomiteen, og Marianne Wesnes, seksjonsoverlege AFMR, Haukeland universitetssykehus, leder Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering.

12:15-13:15
Lunsj  

13:15-13:30 
Innledning Arbeid og Helse. Franz Hintringer, overlege, iBedrift/UNN HF 

13:30-1400
Presentasjon av Nasjonal Fagråd "Arbeid og Helse"- Mandat, arbeidsform og forskningsrefleksjoner ved Gro Jamtvedt, dekan ved Fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus


14:00-14:20
Status / Helsedirektoratet.  Håkon Lund, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

14:20-14:30 Avslutning

Vi gjør oppmerksom på at endringer i programmet kan forekomme.

Når og hvor

Dato
09.11.2017-10.11.2017 
Klokkeslett
10:30-15:00
Sted
Clarion Hotel The Edge, Kaigt. 6, 9008 Tromsø
 
Arrangør
Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering 
Mer informasjon
Klikk her for å melde deg på  
Fant du det du lette etter?