Webinar: Ett år inn i koronapandemien – erfaringer fra spesialisthelsetjenesten

Hvordan har de forskjellige regionale helseforetakene opprettholdt et forsvarlig helsetilbud på tross av utfordringene knyttet til behandling av covid-19-pasienter, omorganisering og beredskap?

Se webinar og still spørsmål

Har du spørsmål om rapportene? Bruk chaten under, så skal vi forsøke å svare på av dem mot slutten av webinaret. Fint om du også oppgir fullt navn og arbeidssted.

NB! Du må registrere deg med navn og arbeidssted for å se chaten under. 
På bakgrunn av rapporten «Ett år inn i koronapandemien – ivaretakelse av spesialisthelsetjenestens sørge-for-ansvar» gis en innføring i det vi anser som de viktigste funnene. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom de fire regionale helseforetakene. Områder som blir presentert er:

 • Psykisk helsevern og rusbehandling
 • Bruk av utvalgte somatisk helsetjenester
 • Tjenester med usikker helsegevinst
 • Omfang og håndtering av redusert kapasitet 
 • Covid-19-belastning og bemanning

Administrerende direktør Helse Nord RHF, Cecilie Daae, vil kommentere planverk for beredskap og bemanningsutfordringer, og konstituert administrerende direktør for Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich, vil ta for seg spesialisthelsetjenestens etterlevelse av sørge-for-ansvaret. I tillegg til disse temaene vil det bli mulighet for å stille spørsmål via chatfunksjon.


Program for webinaret

 • Introduksjon ved Barthold Vonen, direktør Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering, Helse Nord RHF
 • Planverk for beredskap og bemanningsutfordringer ved Cecilie Daae, Administrerende direktør Helse Nord RHF
 • Psykisk helsevern og rusbehandling ved Marte Bale, seniorrådgiver Helse Førde HF
 • Bruk av somatiske helsetjenester ved Ina Heiberg, analytiker Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering, Helse Nord RHF
 • Tjenester med diskutabel helsegevinst ved Asgeir Winge, seniorrådgiver Helse Midt-Norge RHF
 • Omfang og håndtering av redusert kapasitet ved Lars Rønning, analysesjef, Helse Sør-Øst RHF
 • Oppsummering regional rapport, Hanne Sigrun Byhring, kst. seksjonsleder analyseseksjonen, Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering Helse Nord RHF
 • Spesialisthelsetjenestens etterlevelse av sørge-for-ansvaret ved konstituert administrerende direktør, Jan Frich, Helse Sør-Øst RHF
 • Eventuelle spørsmål fra tilhørerne.
 • Avsluttende kommentarer: Barthold Vonen

RapportenePressemelding


Fant du det du lette etter?