Årsoversikt virksomhetsstyring

2019

 1. x. januar

  Oppdragsdokument 2019 med foretaksprotokoll

  Foretaksmøte mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Helse Nord RHF
 2. 7. februar

  Styremøte i Helse Nord RHF
 3. 7. februar

  Overlevering av oppdragsdokumenter.

  Foretaksmøter mellom Helse Nord RHF og helseforetakene
 4. xx. februar

  Frist for helseforetakene å levere status over fjoråret til årlig melding

 5. Februar

  RHF-et starter opp arbeidet med å oppdatere langtidsplanen, inkludert investeringsplanen.

  Plan for Helse Nord
 6. 27. februar

  Styremøte i Helse Nord RHF
 7. 27. mars

  Behandler styresaker om: årlig melding, årsregnskap og styrets beretning, årsberetninger fra internrevisjonen og styrets revisjonsutvalg. Legger fram årsplan for internrevisjonen.

  Styremøte i Helse Nord RHF
 8. 27. og 28. mars

  Styreseminar for alle styrer i Helse Nord
 9. 10. april

  Om årlig melding og årsregnskap

  Foretaksmøter mellom Helse Nord RHF og helseforetakene
 10. 24. april

  Styremøte i Helse Nord RHF
 11. 29. mai

  Styremøte i Helse Nord RHF
 12. 26. juni

  Behandler styresaker om: økonomisk langtidsplan, 1. tertialrapportering inkl. rapportering risikostyring, 1. budsjettregulering og møteplan for styremøter neste år.

  Styremøte i Helse Nord RHF
 13. 28. august

  Styremøte i Helse Nord RHF
 14. 25. september

  Styremøte i Helse Nord RHF
 15. 30. oktober

  Behandler styresaker om: 2. tertialrapportering inkl. rapportering på risikostyring, 2. budsjettregulering og innspill til statsbudsjett 2021.

  Styremøte i Helse Nord RHF
 16. 30. og 31. oktober

  Styreseminar for alle styrene i Helse Nord
 17. 27. november

  Behandler styresaker om: ledelsens gjennomgang og fastsetter risikomål for 2020.

  Styremøte i Helse Nord RHF
 18. 18. desember

  Styremøte i Helse Nord RHF


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.