Kognitive vansker etter hjerneskade

Raskere tilbake

Personer i yrkesaktiv alder som har pådratt seg hjerneskade og har kognitive senfølger, eller mistanke om kognitive senfølger får tilbud om tverrfaglig utredning og oppfølging gjennom ordningen Arbeid og helse (tidligere Raskere tilbake).

​​​Nordlandssykehuset, Bodø

​​​
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering.


Hvem:

Tilbudet er beregnet for personer i yrkesaktiv alder, og som har pådratt seg hjerneskade, og med kognitive senfølger, eller mistanke om kognitive senfølger. 

Disse vanskene er ofte subtile og kan være vanskelige å oppdage, både for pasienten selv og helsepersonell. Det er derfor viktig å forsøke å fange disse opp så tidlig som mulig, slik at en kan sette i gang med aktuelle rehabiliteringstiltak.

Behandlingstilbudet er ikke ment for pasienter med progredierende lidelser, alvorlige psykiske lidelser, eller personer som av ulike grunn ikke anses å ha mulighet for å komme seg tilbake i arbeid.

Om tilbudet:

Alle aktuelle pasienter som henvises vil bli innkalt til et tverrfaglig team bestående av lege spesialt i fysikalsk medisin og rehabilitering, nevropsykolog og spesial ergoterapeut for kartleggingsundersøkelse/ konsultasjon og individuell tilpasset oppfølging. 

Ambulant Rehabiliterings Team kan også bli koblet inn i oppfølging dersom pasienter har behov for koordinering av tiltak de pasient bor. 

 

 


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.