Helse og arbeid (Raskere tilbake)


Helse og arbeid er en videreføring av arbeidsrettet behandlingstilbud etter at ordningen «Raskere tilbake» ble lagt om fra 2018. Tilbudet er i hovedsak for personer med psykiske lidelser (angst, depresjon) og muskel- og skjelettlidelser. 


Omleggingen innebærer at fastleger og andre henvisere skal henvise aktuelle pasienter til spesialisthelsetjenesten på samme måte som for alle andre pasientgrupper. 

Henvisningen vil behandles på samme måte som for andre pasienter og retten til behandling vil vurderes i tråd med gjeldende prioriteringsprinsipp.
 
Tilbudet blir gitt til sykehusene våre og hos private leverandører innenfor psykisk helse og rehabilitering. 


Raskere tilbake-ordningen legges om (Dagens Medisin 9. januar 2018)

Henvisning til Helse og arbeid

Spesialisthelsetjenesten vil fortsatt ha tilbud for pasientene som tidligere har vært aktuelle for et Raskere tilbake-tilbud. Aktuelle pasienter skal henvises til spesialisthelsetjenesten, på samme måte som alle andre pasientgrupper. Henvisningene vil behandles på samme måte som for øvrige pasienter og vil rettighetsvurderes i tråd med gjeldende prioriteringsprinsipper. 

Fritt behandlingsvalg og fritt rehabiliteringsvalg gjelder på samme måte som for andre pasienter. 

For å benytte tilbudet kreves henvisning fra fastlege, sykehuslege, kiropraktor eller manuellterapeut. 

  • Tilbudet er en del av den offentlige helsetjenesten.
  • Pasienten betaler vanlig egenandel inntil grensen for frikort
  • Transport er som for spesialisthelsetjenesten for øvrig

Henvisningen merkes tydelig med "Raskere tilbake" og må inneholde informasjon om:

  • Aktuell problemstilling
  • Arbeidsforhold
  • Sykemeldingsstatus
  • Eventuelt tidligere utredning / behandling
  • Pasientens telefonnummer

​Kontaktpersoner ved helseforetakene

Det finnes en kontaktperson for Helse og arbeid ved hvert av våre helseforetak. 

Fastlegene kan ta kontakt direkte med disse for mer informasjon om behandlingstilbudene og ordningen.

UNN
Øyvind Lyngedal
E-post: oyvind.lyngedal@unn.no

Helgelandssykehuset
Åse Albertsen
E-post: ase.albertsen@helgelandssykehuset.no 

Nordlandssykehuset
Anne-Lise Michalsen
E-post: anne-lise.michalsen@nordlandssykehuset.no 

Finnmarkssykehuset
Lena Wennberg
E-post: lena.wennberg@finnmarkssykehuset.no​

Helse Nord RHF
Knut Tjeldnes

 

Helse Nord har følgende behandlingstilbud i ordningen Helse og arbeid: 


Angst og depresjon

Arbeidsrettet rehabilitering​

Hjerneskade

Muskel og skjelett​

Smertemestring, langvarig smerte

Tverrfaglig behandling og funksjonsfordeling
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.