Helse og arbeid (Raskere tilbake)


Målet med ordningen Helse og arbeid (tidligere raskere tilbake) er å bringe sykemeldte raskere tilbake til jobb eller unngå sykemelding.Raskere tilbake-ordningen gikk over i drift fra 1. januar 2018. Ordningen heter nå Helse og arbeid og de fleste av behandlingstilbudene i Helse Nord vil fortsette.

De viktigste endringene er: 

  • Ortopedisk kirurgi er ikke lenger en del av ordningen
  • Målgruppen er utvidet til å gjelde også pasienter som ikke er sykemeldt (eks. arbeidssøkere)

Raskere tilbake-ordningen legges om (Dagens Medisin 9. januar 2018)

Henvisning til Helse og arbeid

Spesialisthelsetjenesten vil fortsatt ha tilbud for pasientene som tidligere har vært aktuelle for et Raskere tilbake-tilbud. Aktuelle pasienter skal henvises til spesialisthelsetjenesten, på samme måte som alle andre pasientgrupper. Henvisningene vil behandles på samme måte som for øvrige pasienter og vil rettighetsvurderes i tråd med gjeldende prioriteringsprinsipper. 

Fritt behandlingsvalg og fritt rehabiliteringsvalg gjelder på samme måte som for andre pasienter. 

For å benytte tilbudet kreves henvisning fra fastlege, sykehuslege, kiropraktor eller manuellterapeut. 

  • Tilbudet er en del av den offentlige helsetjenesten.
  • Pasienten betaler vanlig egenandel inntil grensen for frikort
  • Transport er som for spesialisthelsetjenesten for øvrig

Henvisningen merkes tydelig med "raskere tilbake" og må inneholde informasjon om:

  • Aktuell problemstilling
  • Arbeidsforhold
  • Sykemeldingsstatus
  • Eventuelt tidligere utredning / behandling
  • Pasientens telefonnummer

​Kontaktpersoner ved helseforetakene

Det finnes en kontaktperson for Helse og arbeid ved hvert av våre helseforetak. 

Fastlegene kan ta kontakt direkte med disse for mer informasjon om behandlingstilbudene og ordningen.

UNN
Øyvind Lyngedal
E-post: oyvind.lyngedal@unn.no

Helgelandssykehuset
Åse Albertsen
E-post: ase.albertsen@helgelandssykehuset.no 

Nordlandssykehuset
Anne-Lise Michalsen
E-post: anne-lise.michalsen@nordlandssykehuset.no 

Finnmarkssykehuset
Lena Wennberg
E-post: lena.wennberg@finnmarkssykehuset.no​

Helse Nord RHF
Knut Tjeldnes

 

Helse Nord har følgende behandlingstilbud i ordningen Helse og arbeid: 


Angst og depresjon

Arbeidsrettet rehabilitering​

Hjerneskade

Muskel og skjelett​

Smertemestring, langvarig smerte

Tverrfaglig behandling og funksjonsfordeling
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.