Angst og depresjon

Helse og arbeid

Personer som går på sykepenger eller som står i fare for sykemelding kan få et tilbud om raskere spesialistbehandling. Helse Nord har følgende behandlingstilbud i ordningen Helse og arbeid (tidligere Raskere tilbake) 


​Psykiatrisk raskere tilbake-poliklinikk, UNN Tromsø


Behandlingstilbud i ordninga Raskere tilbake på psykiatrisk poliklinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Tromsø.

Tilbud

Hver sjette person vil i løpet av livet oppleve depresjon og angstlidelser. Slike problemer er en av de hyppigste årsaker til sykefravær. Dag og kveldspoliklinikken for angst og depresjon er et behandlingstilbud innenfor ordningen Raskere tilbake.​

Kveldspoliklinikkens behandlere er psykologer og som tilbyr

  • ​Samtaleterapi, inntil 10 timer, bygget på målrettet terapi, for eksempel kognitiv/ løsningsfokusert terapi og assistert selvhjelp (selvhjelpslitteratur og internett-baserte selvhjelpsprogram )

  • Kartlegging av problemer i forhold til arbeid og råd om hva en kan gjøre med dem 

  • Tilbudet inkluderer ikke omfattende utredninger, men heller et fokus på psykiske plager og relasjonelle problemer

  • Hjelp til å få et overblikk over egne vansker og til å lage en plan for hva som kan hjelpe

  • Opplæring i metoder for å overkomme problemene, som også kan brukes etter behandlingen

  • Forskning har dokumentert at denne tilnærmingen er til nytte for mange.

For hvem

Dag og kveldspoliklinikkens tilbud er rettet mot dem som
har mild til moderat depresjon, angstproblemer av fobisk karakter (ikke generalisert angst) eller er i livskrise.  

Problemene (årsaken til henvisningen)  bør ikke ha preget personen i mange år på en slik måte at funksjonsnivået har vært betydelig nedsatt; for eksempel at disse psykiske plagene har forårsaket langvarige og/ eller hyppige sykemeldinger i løpet av de siste årene. 

Denne pasientgruppen har oftest behov for et mer omfattende ​behandlingstilbud enn det RASP kan tilby.

Godt motivert til behandling og komme raskest mulig tilbake til jobb
er sykemeldt (ikke rehab- eller attføring) eller står i fare for å bli sykemeldt og bor i  Helse Nord.   

Om tilbudet

Foregår på dagtid, og onsdag kvelder

Ventetid

Ventetiden kan variere en del.  Gjennomsnittlig ventetid har hittil vært ca 6 til 8 uker.

Ansvarlig avdeling

Psykisk helse og rusklinikken, Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn (PSTO) Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Tromsø

Ansvarlig/koordinator og kontaktperson
Psykologspesialist Geir Arne Hansen
Telefon: 77 62 77 00

Henvisning sendes
Henvisningen merkes "Raskere tilbake" og sendes elektronisk til Raskere tilbake UNN Tromsø.

Postadresse
Henvisningsenheten  "Raskere tilbake"
Boks 35, UNN
9038 Tromsø​

​​​​

 

Henvisning til Helse og arbeid

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.