Arbeidsrettet rehabilitering

Helse og arbeid

Målgruppen for Helse og arbeid (tidligere Raskere tilbake) er personer som er sykmeldt eller i fare for å bli sykmeldt, samt arbeidssøkere. Helse Nord har følgende behandlingstilbud i ordningen Helse og arbeid.

Norsk arbeidshelse (Tromsø og Harstad)

Helse Nord har inngått rammeavtale med Norsk Arbeidshelse AS om kjøp av poliklinisk behandlingstilbud for personer med lettere psykiske lidelser med full arbeidsdeltakelse som mål. 

Rammeavtalen gjelder i følgende tjenesteområder: Tromsø og Harstad.Stamina Helse (Kirkenes, Hammerfest, Vadsø og Narvik)

Helse Nord har inngått rammeavtale med Stamina Helse AS om kjøp av poliklinisk behandlingstilbud for personer med lettere psykiske lidelser med full arbeidsdeltakelse som mål. 

Rammeavtalen gjelder i følgende tjenesteområder: 

  • Finnmark (Kirkenes, Vadsø og Hammerfest)
  • Narvik


Unicare Psykolog Bodø

Helse Nord har inngått rammeavtale med Unicare Psykolog AS om kjøp av poliklinisk behandlingstilbud for personer med lettere psykiske lidelser med full arbeidsdeltakelse som mål.

Rammeavtalen gjelder i følgende tjenesteområde: 

  • Bodø  

Avtale mellom Helse Nord og Unicare psykolog.pdf


Rehabiliteringssenteret Nord-Norges kurbad, Tromsø (fire dagers opphold)

Om tilbudet

«I jobb med helseplager» er et gruppetilbud som skal gi deltakerne både fysiske og mentale teknikker for å kunne håndtere situasjoner i hverdagen i stedet for å unngå dem. Målsetningen er å fremme nærvær i arbeid og på arbeidsplassen.

Tilbudet består av to deler, en teoretisk og en praktisk:

  • Den teoretiske delen består av dialogbasert undervisning eller samtalegrupper. Her blir det tatt opp aktuelle temaer med representanter fra ulike faggrupper, deriblant fysioterapeut, lege, psykolog, sosionom og veileder.

  • Den praktiske delen lar deltakerne i praksis få prøve positive bevegelsesmønstre, tøying og muskelavspenning, kontorøvelser og så videre. Dette gjøres under veiledning fra enten fysioterapeut, ergoterapeut eller treningsinstruktør.
Varighet

4 dager, mandag til torsdag
7 timer daglig, 0800 til 1500, inkludert matpause.

Egenandel

kr 128,- pr dag.

Reise dekkes etter gjeldende regler av Pasientreiser. Deltakere som ikke kan reise til og fra RNNK daglig tilbys rom ved institusjonen.

Henvisning

Henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor kreves.

Henvisning sendes:  
Post:
Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad
Conrad Holmboes veg 95
9011  Tromsø
Merkes «Raskere tilbake»

E-post

Ved spørsmål, ta kontakt på tlf 77 66 88 00 eller firmapost@kurbadet.no​
Les mer på kurbadet.no 

Valnesfjord helsesportssenter (to ukers opphold)

Tilbudet passer for

Selvhjulpne personer som har behov for og nytte av et intensivt institusjonsbasert døgntilbud innen arbeidsrettet rehabilitering. 

For to ukers opphold må den innsøkte være ferdig medisinsk utredet og motivert til å komme i gang med aktiv rehabilitering. 

Tilbudet gjelder ikke for personer på varig trygdeordning.

Om tilbudet

Definerte problemstillinger innen muskel- og skjelettlidelser hvor en antar at et prosessorientert og tverrfaglig spesialisert rehabiliteringstilbud med fokus på tilpasset fysisk aktivitet og individuell oppfølging kan bidra til komme raskere tilbake i arbeid. 

Samtaler med attføringskonsulent og lege for kartlegging av egen situasjon mht helse og arbeid. Oppfølging av primærkontakt gjennom hele oppholdet.

Tilpasset fysisk aktivitet gjennom aktiviteter innendørs og utendørs. 

Tverrfaglig sluttvurdering vedrørende helse og arbeidsevne. 

Oppfølging av lokalt forankret plan for attføring/tilbakeføring til arbeid.

Henvisning

Henvisningen må inneholde anamnese, klinisk undersøkelse, sykemeldingsstatus (periode start / periode slutt), samt evt. supplerende undersøkelse og evt. gjennomførte behandlings- /rehabiliteringstiltak. Oppgi saksbehandler NAV.

Elektronisk

Eget henvisningsskjema finnes på nettsidene til Valnesfjord helsesportsenter    
 
Post
Henvisning merkes "Raskere tilbake" og sendes: 
Valnesfjord Helsesportssenter 
Østerkløft 
8215 Valnesfjord 

For spørsmål ring 75 60 21 00

Valnesfjord helseportsenter


​​Valnesfjord helsesportsenter (fire ukers opphold)  ​

Tilbudet passer for

Selvhjulpne personer som har behov for og nytte av et intensivt institusjonsbasert døgntilbud innen arbeidsrettet rehabilitering. For 4 ukers opphold bør den innsøkte være godt medisinsk utredet og motivert til å komme i gang med aktiv rehabilitering. 

Tilbudet gjelder ikke for personer på varig trygdeordning.

Om tilbudet

Gruppebasert, prosessorientert og tverrfaglig spesialisert rehabiliteringstilbud med fokus på tilpasset fysisk aktivitet, endring, undervisning og individuell oppfølging. 

Samtaler ved innkomst, underveis og ved avreise med attføringskonsulent og lege for kartlegging av egen situasjon mht helse og arbeid. Tett individuell oppfølging av primærkontakt gjennom hele oppholdet. 

Tilpasset fysisk aktivitet gjennom aktiviteter innendørs og utendørs. Undervisning i emner som mestring, stress, attføring, treningslære og ernæring.

Endringsprosess

Fokus på arbeid gjennom diskusjon og refleksjon i større og mindre grupper, og målsettingsarbeid. Individuelle samtaler med attføringskonsulent knyttet til den enkeltes individuelle målsetting for oppholdet. 

Det opprettes kontakt med aktuelle samarbeidspartnere lokalt (NAV, arbeidsgiver og lokalt hjelpeapparat) via telefon, møter og evt besøk i hjemkommunen.

Tverrfaglig sluttvurdering vedrørende helse og arbeidsevne. Oppfølging av lokalt forankret plan for attføring/tilbakeføring til arbeid.

Henvisning

Henvisningen må inneholde anamnese, klinisk undersøkelse, sykemeldingsstatus (periode start / periode slutt), samt evt. supplerende undersøkelse og evt. gjennomførte behandlings- /rehabiliteringstiltak. Oppgi saksbehandler NAV.

Elektronisk

Eget henvisningsskjema finnes på nettsidene til Valnesfjord helsesportsenter    
 
Post
Henvisning merkes "Raskere tilbake" og sendes: 
Valnesfjord Helsesportssenter 
Østerkløft 
8215 Valnesfjord 

For spørsmål ring 75 60 21 00

Valnesfjord helseportsenter 

Henvisning til Helse og arbeid


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.