Hjerneskade

Raskere tilbake

Personer som går på sykepenger eller som står i fare for sykemelding kan få et tilbud om raskere spesialistbehandling. Helse Nord har følgende behandlingstilbud i ordningen Raskere tilbake:

​​

​​​Nordlandssykehuset, Bodø

​​​
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering.


Hvem:

Tilbudet er beregnet for personer i yrkesaktiv alder, og som har pådratt seg hjerneskade, og med kognitive senfølger, eller mistanke om kognitive senfølger. 

Disse vanskene er ofte subtile og kan være vanskelige å oppdage, både for pasienten selv og helsepersonell. Det er derfor viktig å forsøke å fange disse opp så tidlig som mulig, slik at en kan sette i gang med aktuelle rehabiliteringstiltak.

Behandlingstilbudet er ikke ment for pasienter med progredierende lidelser, alvorlige psykiske lidelser, eller personer som av ulike grunn ikke anses å ha mulighet for å komme seg tilbake i arbeid.

Om tilbudet:

Alle aktuelle pasienter som henvises vil bli innkalt til et tverrfaglige team bestående av lege spesialt i fysikalsk medisin og rehabilitering, nevropsykolog og spesial ergoterapeut for kartleggingsundersøkelse/konsultasjon og individuell tilpasset oppfølging. 

Ambulant Rehabiliterings Team kan også bli koblet inn i oppfølging dersom pasienter har behov for koordinering av tiltak de pasient bor. 

Henvisning:

Henvisningen må inneholde en beskrivelse av pasientens arbeidsforhold, og beskrive hvordan helsen påvirker arbeidsfunksjonen.  

Post: 

Henvisning merkes "Raskere tilbake" og sendes:

Nordlandssykehuset HF
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering
8092 Bodø

Elektroniske søknader merkes med Raskere tilbake i feltet for henvisningsårsak.​​
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.