Langvarig smerte og smertemestring

Arbeid og helse

Målgruppen for Arbeid og helse (tidligere Raskere tilbake) er personer som er sykmeldt eller i fare for å bli sykmeldt, samt arbeidssøkere. Helse Nord har følgende behandlingstilbud i ordningen

Nordlandssykehuset, Bodø


Hvor
Fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR)
Parkveien 95, 8005Bodø
Telefon: 755 34 000/47 66 01 15

Om tilbudet

Utredning
Her tilbys utredning/avklaring/behandling/oppfølgning av langvarige smerte tilstander i muskel skjelett, eller andre medisinsk uforklarte plager og symptomer (for eksempel tretthet, svimmelhet ol.) og som står i fare for å falle ut av arbeidslivet og/eller står i fare for større restitusjons og funksjonstap.

FRAM
Tverrfaglig gruppetilbud for personer i yrkesaktiv alder med langvarige smerter. I FRAM har vi fokus på sammenhengen mellom langvarige smerter og belastninger i livet, betydningen av balanse mellom aktivitet og hvile, kunnskap for å komme i gang med endringer, bevisstgjøring av vaner og mønstre i hverdagen samt deltakernes egne ressurser og muligheter.  

Deltakerne skal være utredet ved Fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR) og legespesialist/fagperson i tverrfaglig team anbefaler deltakelse på FRAM. 

Varigheten er to samlinger på tre dager med tre måneders mellomrom

Livsstyrketrening
Livsstyrketrening er et veiledningsprogram i grupper for personer med sammensatte smerteplager. Den tar utgangspunkt i at «livet setter seg i kroppen» og tar sikte på å trene på hensiktsmessige reaksjoner i møte med livets utfordringer. 

I flere doktoravhandlinger har programmet vist seg å ha positiv effekt i form av mindre smerter og bedre smertemestring. Læringsmodellen er basert på konfluent pedagogikk og oppmerksomhetstrening /mindfullness (bevisstgjøring av egne mønstre).

Varigheten er fem samlinger à to dager i løpet av et semester.

Henvisning
Henvisning sendes til FMR Henvisning/mottak NLSH

Kontakt
Aleksandar Kondic
Telefon 75 53 40 00

Smerteenheten ved Nordlandssykehuset
 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.