Indremedisin Karasjok

Private avtalespesialister

​Egil Utsi, spesialist i indremedisin og hjertesykdommer

100 % avtalehjemmel

Telefonnummer
78 46 99 99

Telefontid

Mandag - fredag 08.00 til 16.00

Åpningstid

Mandag - torsdag 08.15 til 16.00
Fredag 08.30 til 12.00

Forventet ventetid

0 -21 dager

Post- og besøksadresse

Kardiolog Utsi,
Deanugeaidnu 8
9730 Karasjok

E-postadresse
egilutsi@kardiolog.nhn.no / post@hjertespesialist.no

Spesialkompetanse/-områder

  • Kardiologi-
  • Echokardiografi (klaffefeil, hjertesviktdiagnostikk)
  • Arbeids-EKG (angina pectoris)
  • Hjerte-lunge belastningstest med samtidig måling av hjerte- og lungefunksjonen (maksimalt oksygenopptak, pustereserve m.m. – Utredning av tungpustethet)
  • Ultralyd halskar / doppler, ultralyd bukaorta, ultralyd nyrer med nyrearterier
  • Arytmidiagnostikk (Holter, R-test)
  • Spirometri, inklusive Ergospirometri  (utredning av tungpustethet
  • Flylegeattester (autorisert)
  • Spesialistattest ved søknad om dispensasjon for bilførere kl C1 C D1  D 
  • Kjøreseddel

Språk
Norsk og samisk

Mer informasjon

www.hjertespesialist.no