Raskere tilbake


Målet med ordningen Raskere tilbake er å bringe sykemeldte raskere tilbake til jobb eller unngå sykemelding.
Personer som går på sykepenger eller som står i fare for sykemelding kan få et tilbud om raskere spesialistbehandling. 

​Helse Nord har følgende behandlingstilbud i ordningen R​​askere tilbake: 


Angst og depresjon

Arbeidsrettet rehabilitering​

CFS/ME (kronisk utmattelsessyndrom)

Hjerneskade

Muskel og skjelett​

Ortopedi

Tverrfaglig behandling og funksjonsfordeling


Henvisning til raskere tilbake

For å benytte ​tilbudet kreves henvisning fra fastlege, sykehuslege, kiropraktor eller manuellterapeut. 

  • Tilbudet er en del av den offentlige helsetjenesten.
  • Pasienten betaler vanlig egenandel inntil grensen for frikort
  • Transport er som for spesialisthelsetjenesten for øvrig.
  • Ordningen gjelder for personer som er sykmeldt eller står i fare for å bli det
  • Behandlingen fullføres selv om sykepengeperioden opphører etter at pasienten er tatt inn i ordningen.
Henvisningen merkes tydelig med  "Raskere tilbake", og må inneholde informasjon om:

  • arbeidsforhold
  • sykemelding
  • eventuelt tidligere utredning / behandling
  • pasientens telefonnummer

​Kontaktpersoner ved helseforetakene

Det finnes en kontaktperson for raskere tilbake ved hvert av våre helseforetak. 

Fastlegene kan ta kontakt direkte med disse for mer informasjon om behandlingstilbudene og ordningen.

UNN
Øyvind Lyngedal
E-post: oyvind.lyngedal@unn.no

Helgelandssykehuset
Ann Merete Brevik
E-post: ann.merete.brevik@helgelandssykehuset.no 

Nordlandssykehuset
Anne-Lise Michalsen
E-post: anne-lise.michalsen@nordlandssykehuset.no 

Finnmarkssykehuset
Lena Wennberg
E-post: lena.wennberg@finnmarkssykehuset.no​

Helse Nord RHF
Knut Tjeldnes