CFS/ME-utredning og -behandling

Raskere tilbake

Personer som går på sykepenger eller som står i fare for sykemelding kan få et tilbud om raskere spesialistbehandling. Helse Nord har følgende behandlingstilbud i ordningen Raskere tilbake:

​​

Fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR), Helgelandssykehuset Sandnessjøen

CFS/ME, også kalt kronisk utmattelsessyndrom, er en sykdom uten kjent og entydig årsak. 

Utredningen gjøres ved å kartlegge sykehistorie og symptombilde, utelukking av differensialdiagnoser, samt vurdering ut fra anbefalte kriteriesett.​​​​​​

Det regionale utrednings- og behandlingstilbudet  er rettet mot pasienter med utmattelse som oppfyller kriteriene for Raskere tilbake, og som har opplevd vesentlig funksjonsnedsettelse med en varighet over 6 mnd.