Muskel og skjelett

Raskere tilbake

Personer som går på sykepenger eller som står i fare for sykemelding kan få et tilbud om raskere spesialistbehandling. Helse Nord har følgende behandlingstilbud i ordningen Raskere tilbake:

Finnmarkssykehuset, Hammerfest (skulder)


Hvor

Skulderpoliklinikk Finnmarkssykehuset Klinikk Hammerfest

Om tilbudet

Poliklinisk utredning og behandling for pasienter med skulderplager

Henvisning

Henvisningen bør inneholde anamese, gjennomført behandlingsforsøk, klinisk undersøkelse samt supplerende undersøkelser. Henvisningen merkes Raskere tilbake. 

Finnmarkssykehuset HF
Klinikk Hammerfest
Ortopedis avdeling
Sykehusveien 35
9613 Hammerfest


Elektroniske søknader merkes med Raskere tilbake i feltet for henvisningsårsak og sendes på vanlig måte til ortopedisk poliklinikk ved Klinikk Hammerfest.​ 


​​Finnmarkssykehuset, Kirkenes (håndskade)Hvor

Finnmarkssykehuset Klinikk Kirkenes

Om tilbudet

Behandling hos ergoterapeut på håndskadepoliklinikk. Tilbudet omfatter pasienter med brudd, seneskader, amputasjon, hevelser/ødem, arr, nerveskade i håndregionen, altså distalt for albuen. Behandlingen består av kartlegging av funksjon, arrbehandling, tilpasning av treningsprogram, ortoser med mer.

Henvisning

Henvisningen bør inneholde anamnese, gjennomført behandlingsforsøk, klinisk undersøkelse og supplerende undersøkelse.

Henvisningen merkes Raskere tilbake og sendes.

Elektronisk:
Elektroniske henvisninger sendes på vanlig måte til kirurgisk poliklinikk ved Klinikk Kirkenes.

Post: 

Finnmarkssykehuset HF
Klinikk Kirkenes
Postboks 410
9915 Kirkenes

Telefon: 78 97 31 80​

Ortopedisk raskere tilbake-poliklinikk, UNN Tromsø (sene- og leddplaner)


Tilbud

Poliklinisk tverrfaglig utredning og behandling av pasienter med muskel- og skjelettlidelser i tidlig sykemeldingsfase.

Tilbudet omfatter

Problemstillinger som omfatter sene- og leddplager i skuldrer, albuer, hofter, knær og føtter. F.eks skuldertendinitt, acromioclavicularledds artrose/artritt, frozen shoulder, tendinitt i arm, osv.

Veiledning i forhold til arbeid/aktivitet, ergonomisk rådgivning og tilrettelegging.

Om tilbudet

Utredning og behandling foregår på dagtid på Raskere tilbake-poliklinikken på Elisabethsentret av tverrfaglig team bestående av lege, fysioterapeut og ergoterapeut.

Ventetid

6-8 uker

Ansvarlig avdeling

Ortopedi og plastikkirurgisk avdeling
Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Tromsø

Ansvarlig

Avdelingsleder Karl Ivar Lorentzen

Henvisning sendes

Henvisningen merkes Raskere tilbake, og sendes elektronisk til Raskere tilbake UNN Tromsø

Postadresse: 
Raskere tilbake
Boks 6060, UNN
9038 Tromsø

Kontaktperson

Randi Sørvoll tlf. 77 32 77 73 eller 900 40 725 ​​


Fysikalsk og rehabiliteringsmedisinsk raskere tilbake-poliklinikk, UNN Tromsø (nakke, rygg m.m.)


Hvor

F​ysikalsk og Rehabiliteringsmedisinsk poliklinikk, UNN Tromsø

Tilbud

Poliklinisk utredning og behandling

Tilbudet omfatter

Individuell utredning, og 2 eller 12-dagers gruppetilbud for personer med nakke-, rygg- og muskelskjelettplager.

Om tilbudet

Tilbudet omfatter utredning av team bestående av spesialfysioterapeuter, leger psykolog og ergoterapeut med arbeidsrettet rehabiliteringskompetanse.

Vi har også samarbeid med manuellterapeut, psykomotorisk fysioterapeut, ortoped og nevrokirurg.

2 dagers gruppetilbud:
  • Undervisning og veiledning i forhold til nakke-rygg og muskelskjelettplager.
  • Lokalisasjon: Linken (Forskningsparken i Breivika)

12-dagers gruppetilbud:
  •  Undervisning, aktivitet og trening og arbeidsrettet rehabilitering.
  •  Lokalisasjon: Studentidrettshallen Kraft

Det legges opp til nært samarbeid med primærhelsetjenesten, NAV og med øvrige RT tilbud på UNN og eksternt.

Ventetid

6-8 uker

Ansvarlig avdeling

Rehabiliteringsklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Tromsø

Besøksadresse:
Nakke- og ryggpoliklinikken
Elisabethsentret, Mellomveien 50
9007 Tromsø

Medisinsk ansvarlig
Overlege Franz Hintringer

Henvisning 

Henvisningen merkes Raskere tilbake, og sendes elektronisk til Raskere tilbake UNN Tromsø

Postadresse: 
Raskere tilbake
Boks 6060, UNN
9038 Tromsø

Kontakt

Prosjektleder Jostein Bentzen, tlf 995 47056​

​​

Helgelandssykehuset, Sandnessjøen (muskel- og skjelettlidelser)

All raskere tilbake-behandlingen ved Helgelandssykehuset foregår ved i Sandnessjøen. 

Her tilbys følgende behandlinger for muskel- og skjelettlidelser:

  • Utrednings- og behandlingsopphold for utmattelse (CFS/ME) 
  • Tverrfaglig vurderingspoliklinikk (utredning av ulike langvarige smertetilstander i muskel- og skjelettapparatet)
  • Skulderpoliklinikk (skulderlidelser) 
  • Rehabiliteringsopphold for generaliserte smerter og fibromyalgi