Ortopedi

Raskere tilbake

Personer som går på sykepenger eller som står i fare for sykemelding kan få et tilbud om raskere spesialistbehandling. Helse Nord har følgende behandlingstilbud i ordningen Raskere tilbake:

​Finnmarkssykehuset, Hammerfest

Hvor
Finnmarkssykehuset Klinikk Hammerfest


Om tilbudet
Poliklinisk utredning, behandling og operasjon innenfor kne, skulder og hofter inklusiv protesekirurgi.

Henvisning
Søknaden skal gå til ortopedisk avdelingen Hammerfest. 

Henvisningen bør inneholde anamese, gjennomført behandlingsforsøk, klinisk undersøkelse samt supplerende undersøkelser. Henvisningen merkes Raskere tilbake. Elektroniske søknader merkes med Raskere tilbake i feltet for henvisningsårsak.


Henvisningen merkes Raskere tilbake og sendes: 

Elektronisk
Elektroniske henvisninger sendes på vanlig måte til ortopedisk poliklinikk ved Klinikk Hammerfest

Finnmarkssykehuset HF
Klinikk Hammerfest, ortopedisk avdeling
Sykehusveien 35
9613 Hammerfest

Telefon: 78 42 13 21 eller 78 42 13 43
 
Koordinator Raskere tilbake Helse Finnmark Lena R. Wennberg 78 42 13 05

​​​

Nordlandssykehuset, Bodø og Vesterålen


Hvor

Nordlandssykehuset Bodø, kirurgisk ortopedisk klinikk/ Nordlandssykehuset Vesterålen kirurgisk ortopedisk klinikk.

Om tilbudet

Tilbudet er felles for begge sykehusene.

Dagkirurgiske tilbud som; kneleddsarthroskopier, triggerfinger, CTS (carpal tunnel syndrome), "tennisalbu" og har også muligheter for annen skulderproblematikk.

Henvisning

Søknaden skal gå til den aktuelle avdelingen hvor den enkelte skal behandles. 

Den må inneholde en beskrivelse av pasientens arbeidsforhold, beskrive hvordan helsen påvirker arbeidsfunksjonen. 

Henvisningen merkes Raskere tilbake. 

Elektroniske søknader merkes med Raskere tilbake i feltet for henvisningsårsak.

Post merkes "Raskere tilbake" og sendes:

Nordlandssykehuset HF
Ortopedisk avdeling
8092 Bodø 

Nordlandssykehuset HF avdeling Vesterålen
v/avdelingsoverlege Jan Grøtum 
8450 Stokmarknes

Aleris Helse, Tromsø


Hvor

Aleris, Tromsø (I "Helsehuset", Sjøgata 31/33)

Om tilbudet

Utredninger og operasjoner av ortopediske lidelser, bortsett fra protesekirurgi.

Henvisning

Henvisning fra lege eller annen sykemeldende behandler. Legg gjerne ved evt oppfølgingsplan fra arbeidsgiver. Merk henvisningen "Raskere tilbake".

Post

Henvisning merkes "Raskere tilbake" og sendes elektronisk (EDI) hvis mulig.

Ellers per post til:
Aleris Sykehus,
Sjøgata 31/33,
9008 Tromsø

Ønsker du mer informasjon?

Ring tlf: 77 66 21 30

Pasientens rettigheter / behandlingsfrist

Pasienten skal få sin henvisning vurdert innen 10 virkedager og behandling blir iverksatt innen 4 uker etter mottatt henvisning.​​​


​​