Åpne rehabiliteringsplasser sommeren 2019

Her finner du en oversikt over åpne rehabiliteringsplasser både hos sykehusene og private rehabiliteringsinstitusjoner.

Colourbox.com