Habilitering og rehabilitering hjerneslag og traumatisk/ervervet hodeskade

Rehabiliteringstilbudene til pasienter med hjerneslag og traumatiske hjerneskader omfatter rehabiliteringen som starter etter akuttbehandlingen ved slagenheter i helseforetak (sykehus), intensiv trening lengre ute i pasientforløpet og ved langvarige/kroniske tilstander.
Sentrale senfølger for disse pasientene er svekket tale og kommunikasjonsevne, utfordringer knyttet til fungering i hverdagen eller sosial deltagelse.​