Inflammatoriske og revmatiske sykdommer

Tilbud til pasienter med inflammatoriske revmatiske sykdommer som har vesentlig redusert funksjonsnivå for eksempel på grunn av smerter, stivhet, nedsatt leddbeveglighet og muskelkraft. 

​Pasientene kan ha behov for hjelp til å mestre dagligdagse aktiviteter som arbeid og sosiale aktiviteter.

Institusjoner som gir dette tilbudet: