KOLS og andre luftveislidelser

Tilbudet gjelder for voksne personer over 18 år med ulike luftveislidelser, som kan delta i tilpasset fysisk aktivitet og trening, som kan ha nytte av å delta i en gruppe og som fortrinnsvis klarer seg selv i daglige aktiviteter.