Komplekst eller sammensatt sykdomsbilde

Tilbud til pasienter med kompleks og sammensatt sykdomsbilde med behov for rehabilitering etter behandling/akutte funksjonstap for eksempel etter langvarig sykehusopphold, følgetilstander etter operasjoner og tilstander i indre organer. 

Annen problematikk kan være underernæring, dekondisjonering og redusert allmenntilstand. Pasienter er ofte eldre og hjelpetrengende.

Institusjoner som gir dette tilbudet:


Helgeland rehabilitering