Koordinerende enheter for rehabilitering i kommunene

​Her finner du en oversikt over kontaktpersoner i kommunene. Feil eller mangler meldes til rehabinfo@unn.no​.

Kommuner tilhørende Finnmarkssykehuset 

Alta

Aslaug Murberg
Konstituert samhandlingskoordinator
Markvn 29-33, 9510 Alta
asmu@alta.kommune.no | T 78 45 54 36 | M 47 66 09 70

Berlevåg

Ragnhild Hov
Helsesøster
Iversensvei 1, 9980 Berlevåg
Postboks 128, 9981 Berlevåg
ragnhild.hov@berlevag.kommune.no | M 458 79 862

Stedfortreder:
Beate Olsen
beate.olsen@berlevag.kommune.no  

Båtsfjord

Henriette Johnsen
Fysioterapeut
Postboks 602, 9991 Båtsfjord
henriette.johnsen@batsfjord.kommune.no | T 78 98 54 22

Gamvik

Nina Haugli
Helseleder
9970 Mehamn
nina.haugli@gamvik.kommune.no | T 78 49 63 00 / 78 49 63 12

Hammerfest

Kjersti Kvamme
Rehabiliteringskoordinator
Postboks 1224, 9616 Hammerfest
kjersti.kvamme@hammerfest.kommune.no | T 78 40 27 05

Hasvik

Ida Sofie Teigen
Ergoterapeut
Sykestuevn 13, 9590 Hasvik
ergoterapeut@hasvik.kommune.no | T 78 45 25 54 | M 90 71 52 42

Karasjok

Annhild Nedrejord
Kommunalleder helse og omsorg
Postboks 84, 9735 Karasjok
annhild.nedrejord@karasjok.kommune.no | M 455 02 260

Kautokeino

Hilde Elisabeth Hansen
Koordinerende enhet
Bredbuktnesvn 6, 9520 Kautokeino
hilde.hansen@kautokeino.kommune.no | T 78 48 73 42 | M 926 01 244

Stedfortreder
May Britt Hætta
may.britt.haetta@kautokeino.kommune.no

Kvalsund

Gina Goin Wikstrøm
Pleie & Omsorgsleder
Grubevn 23, 9620 Kvalsund
gina.wikstrom@kvalsund.kommune.no | T 78 41 59 00 | M 916 49 143

Lebesby

Tone Solberg
Koordinerende enhet
Postboks 38, 9790 Kjøllefjord
tone.solberg@lebesby.kommune.no | M 979 90 877

Loppa

Christine Trondal
Fysioterapeut
Hankebakken 26, 9550 Øksfjord
christine.marie.trondal@nav.no | M 78 45 30 61 | M 456 16 000

Solgunn Hansen
Avd. leder Habilitering
Parvn 2, 9550 Øksfjord
solgunn.hansen@loppa.kommune.no | T 78 45 84 19

Måsøy

Arnstein Larsen
Avd. leder Hjemmetjenesten
Søndregt. 6, 9690 Havøysund
ala@masoy.kommune.no | T 78 42 41 42

Nesseby

Unni Haug
Avd. leder
Nesseby Helsesenter, 9820 Varangerbotn
unni.haug@nesseby.kommune.no |M 40 44 06 40

Nordkapp

Ann Elise Kristiansen
Avd.leder Nordkapp helsesenter
Sykehusveien 16, 9750 Honningsvåg
ann.elise.kristiansen@nordkapp.kommune.no | T 78 47 67 09

Porsanger

Bente Moen
Helse og omsorgssjef
Pb 400, 9712 Lakselv
bente.moen@porsanger.kommune.no | M 930 72 123

Silje Nicolaisen
Avd. sykepleier
silje.nicolaisen@porsanger.kommune.no | M 932 32 798

Sør-varanger

Sissel Sandnes
Koordinerende enhet
Postboks 406, 9915 Kirkenes
ssn@svk.no | T 78 97 74 29 | M 458 33 432

Tana

Ann-Magritt Børresen
Miljøterapeut
Helsestivn 30, 9845 Tana
ann-magritt.borresen@tana.kommune.no | M 464 00 382

Vadsø

Gøril Rushfeldt Hanssen
Koordinator helse, rehabilitering og omsorg (voksne og eldre)
Goril.R.Hanssen@vadso.kommune.no | T 78 94 25 86

Vardø

Bård Martinsen
Postboks 292, 9950 Vardø
baard.martinsen@vardo.kommune.no | T 78 94 33 00


Kommuner tilhørende UNN

Ballangen

Eli Martinussen
Sjef åpen omsorg, 8540 Ballangen. Tel: 959 69 788

Balsfjord

Rigmor Hamnvik,
Enhetsleder Psykiatri og ReHabilitering, Helsesenteret 9050 Storsteinnes. Tel:950 63 180.

Bardu

Gurine Haaksvold
Ergoterapeut/ rehab.koordinator, Fogd Holmboes gt. 56, 9360 Bardu. Tel: 986 87 428

Berg

Jorid Meyer
Levekårssjef, Berg kommune, 9385 Skaland. Tel: 416 60 038

Dyrøy

Tove Utmo
Enhetsleder Pleie og omsorg, Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn Tel: 993 67 541.

Evenes

Stine Fedreheim
Pleie- og omsorgsleder, Helse- og sosialsenteret 8534 Liland. Tel: 918 19 032.

Gratangen

Liv Karin Helland
Helsesøster, Gratangen kommune, Årstein, 9470 Gratangen. Tel: 77 02 18 60

Harstad

Kjersti Dragland
Rehabiliteringskoordinator, Koordinerende enhet, Harstad kommune, 9479 Harstad. Tel: 950 64 639

Ibestad

Sylvi Johansen
PRO-leder, Helsesentret, 9450 Hamnvik. Tel: 481 84 985

Karlsøy

Ann Ellen Johansen
Pleie - og omsorgsleder, Karlsøy omsorgssenter. Tel: 992 70 284

Kvæfjord

Marit Blekastad
Helsefaglig rådgiver. 9475 Borkenes Tel: 997 90 756

Kvænangen

Louise Nygaard
Ergoterapeut/koordinerende enhet, Kommunefysioterapeuten i Kvænangen, 9161 Burfjord. Tel: 404 05 623.

Kåfjord

Liv Solvang
Rådgiver/saksbehandler PRO-Tjeneste, Kåfjord kommune, P.b. 74, 9148 Olderdalen. Tel: 77 71 93 03

Lavangen

Norunn Johansen
Pleie og omsorgssjef, Lavangen kommune, Nessevn. 22, 9357 Tennevoll Tel: 911 90 878

Lenvik

Mona Hagensen
Tildelingsenheten Postboks 600, 9306 Finnsnes. Tel: 908 22 054

Lyngen

Inger Grønvoll
Enhetsleder, helse. Lyngen kommune, Strandvn.24, 9060 Lyngseidet. Tel: 415 48 378

Anette Samuelsen
Kommuneergoterapeut, Lyngen kommune, Kjosvn. 20, 9060 Lyngseidet, tel: 906 11 571

Lødingen

Solveig Storjord Hanssen
Koordinator hab og rehab. Idrettsveien 1a, 8410  Lødingen. Tel: 903 61 080.

Målselv

Inger Sæterhaug
Fysioterapeut. Rehabiliteringsteamet, Målselv Helsesenter, 9325 Bardufoss. Tel: 934 68 703

Narvik

Grete Feragen
Tildelingskontoret, Kongensgt 49, 8512 Narvik. Tel: 416 24 947.

Nordreisa

Helene Hanssen
Systemutvikler, voksne. Sonjatun, Fysikalsk avdeling. 9156 Storslett. Tel: 77 58 81 90

Agnes Bjørgve
Systemutvikler, barn.Sonjatun Fysikalsk avdeling, 9156 Storslett. Tel: 77 58 81 90

Salangen

Anne Vestermo Nesje
Ergoterapeut/ rehab.koordinator. Helsesenteret, 9350 Sjøvegan Tel: 974 63 486

Skjervøy

Kirsten Eiesland Bjørge
Fysioterapeut, Skjervøy kommune, Postboks 145, 9189 Skjervøy. Tel: 77 77 57 22

Skånland

Merete Jankila
Driftsleder for bo -og miljøtjenesten, Skånland Kommune, 9439 Evenskjer. Tel: 77 08 94 68

Per Eivind Horn
Driftsleder. Skånland Kommune, 9439 Evenskjer. Tel. 907 26 289.

Storfjord

Linda Rasmussen
Tjenesteleder for forebyggende tjenester. Storfjord kommune, Rådhuset. 9046 Oteren. Tel:  400 28 869.

Sørreisa

Lars Reigstad
Ergoterapeut. Rehabiliteringsenheten, Sykehjemsveien 37, 9310 Sørreisa. Tel: 992 04 710.

Tjeldsund

Elisabeth Horn
Helse - og omsorgssjef. Tjeldsund omsorgssenter, Strandveien 82, 9441 Fjelldal. Tel: 975 22 073

Torsken

Tore Øseth
Fysioterapeut. Postboks 475, 9305 Finnsnes. Tel: 959 25 134.

Tranøy

Anita Theodorsen,
Fagleder hjemmetjenesten, Vangsvikvn. 313, 9304 Vangsvik. Tel: 991 68 509

Tromsø

Heidi Matre
Rehab. koordinator. Skippergata 35–37, 9008 Tromsø. Tel: 950 05 283

Tysfjord

Line Østergaard
Fysioterapeut. Tysfjord kommune, postboks 104, 8591 Kjøpsvik. Tel: 911 67 526.

Kommuner tilhørende Nordlandssykehuset

Beiarn
Ørjan Kristensen
Hjemmetjenesten, 8110 Moldjord
Telefon: 75 56 91 53 / 97 65 36 57 

Bodø
Tildelingskontoret
Dronningensgt.15, 8006 Bodø
Telefon: 75 55 41 70 

Fauske
Solveig Pedersen
Fauske kommune, brukerkontoret, boks 93, 8200 Fauske
Telefon: 75 60 41 00 / 48 95 97 29 

Gildeskål
Anne Grethe Mosti
GIBOS,  8140 Inndyr
Telefon: 75 76 07 50 / 41 47 53 28 

Hamarøy
Torodd Gustavsen, enhetsleder pleie/omsorg/familie/helse
8294 Hamarøy
Telefon: 75 76 50 90 

Meløy
Stine Otting, koordinator hab/rehab
Chr. Tidemanns vei 20, 8150 Ørnes
Telefon: 75 71 08 23 / 90 21 99 04 

Røst
Elaine Isaksen
8064 Røst
Telefon: 76 05 05 32 / 99 31 69 60 

Saltdal
Omar Aardal, enhet pleie og omsorg
Kirkegt. 23, 8250 Rognan
Telefon: 75 68 24 05 

Steigen
Ninie van Schaik
Steigentunet, 8283 Leinesfjord
Telefon: 75 78 48 50

Sørfold
Sissel Olsen
Telefon: 75 68 51 44 / 908 57 423 

Tysfjord
Ole Morten Strømnes
Tysfjord kommune, postboks 104, 8591 Kjøpsvik
Telefon: 47 70 38 46

Værøy
Tom Viktor Torstensen
Værøy omsorgssenter, 8063 Værøy
Telefon: 75 42 06 22 / 75 42 06 21 

Kommunene i Lofoten

Flakstad
Beathe Dømbe, rehabiliteringskontakten
Flakstad kommune, 8380 Ramberg
Telefon: 95 87 77 66 

Moskenes
Merethe B Hanssen
Helsesenteret, 8390 Moskenes
Telefon: 98 01 70 65 

Vestvågøy
Tildelingsenheten Vestvågøy kommune
Postboks 203, 8376 Leknes
Telefon: 76 05 60 00 / 41 53 25 48 

Vågan
Janne Thomassen, koordinerende enhet
Vågan kommune, 8300 Svolvær
Telefon: 75 42 02 21

Kommunene i Vesterålen

Andøy
Tone Schaug
Tildelingskontoret, Andøy kommune, pb 187, 8483 Andenes
Telefon: 76 11 50 08

Judith Aa. Johansen, fagleder
Telefon: 76 11 54 33

Fred Oluf Hansen, avdeling for åpen omsorg
Forøy, 8475 Straumsjøen
Telefon: 76 11 42 45 

Hadsel
Liv-Gry Brun, tjenestekontoret
Rådhusgata 5, 8450 Stokmarknes
Telefon: 76 16 41 04 / 916 60 332 

Sortland
Gøril Pettersen, koordinerende enhet
Kong Øysteinsvei 31, 8400 Sortland
Telefon: 76 10 85 55 / 95 26 44 98 

Øksnes
Tove Rinde Johansen, tjenestekontoret
Postboks 33, 8439 Myre
Telefon: 76 18 51 47 / 95 30 20 80

​Kommuner tilhørende Helgelandssykehuset


Alstahaug
Nicole Weling, ledende fysioterapeut, helsesenteret
Åsgata 13, 8800 Sandnessjøen
Telefon: 75 07 52 50

Bindal
Anita Lund, rehab. koordinator
Oldervikveien 5, 7980 Bindal
Telefon: 75 03 26 00

Brønnøy
Hilde Nilsen, rehab. koordinator, Brønnøy kommune
Fysio- og ergoterapitjenesten, Skulesvei 15, 8900 Brønnøysund
Telefon: 75 01 29 50

Dønna
Aino Eide, rehab.koordinator, Dønna kommune
8890 Dønna
Telefon: 75 05 21 44

Grane
May Mikalsen, leder sykehjemmet
Skoleveien 23, 8660 Trofors
Telefon: 75 18 22 00

Hattfjelldal
Sissel Marit Bue, rehab.koordinator
OT Olsens vei 3A, 8690 Hattfjelldal
Telefon: 75 18 48 00

Hemnes
Tildelingskontoret
Sentrumsveien 1, 8646 Korgen
Telefon: 75 19 70 46

Herøy
Voksne:
Gunn Dahl, Omsorgssenteret
8850 Herøy
Telefon: 75 06 80 40
Barn og unge: 
Hilde Svelle Valsåsen
8850 Herøy
Telefon: 75 06 80 24

Leirfjord
Rigmor Jensen, fysioterapeut sykehjemmet
Kommunehuset, 8890 Leirfjord
Telefon: 75 07 40 53

Lurøy
Bente Sørholt, kommuneergoterapeut
8730 Bratland
Telefon: 48 00 03 55

Nesna
Kristin Eide Nordøy, fagsjef Pleie og omsorg Nesna
Moveien 24, 8700 Nesna
Telefon: 75 06 70 00

Rana 
Marianne Røsvoll Hanssen, leder koordinerende enhet
PB 173, 8601 Mo i Rana
Telefon: 75 14 44 57

Rødøy
Bjørg Andreassen, omsorgssjef
Kommunehuset, 8185 Vågaholmen
Telefon: 75 09 88 51

Sømna
Hilde Nyrud, fagansvarlig hjemmetjenesten
Sømna kommune, Vik, 8920 Sømna
Telefon: 75 01 51 44

Træna
Anita Sjøset, avd.leder 
Træna alders- og sykehjem, 8770 Træna
Telefon: 75 09 58 00

Vefsn
Siv Johanne Grøtheim, rehab.koordinator, Utredningskontoret
Rådhuset, pb.560, 8651 Mosjøen
Telefon: 75 10 14 40

Vega
Oddrun Jenssen, sykepleier
8980 Vega
Telefon: 75 03 58 39

Vevelstad
Wenche Johansen, pleie og omsorgssjef
Kommunehuset, 8976 Vevelstad 
Telefon: 75 03 80 31
 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.