Rehabiliteringstilbud sommeren 2017

Regional koordinerende enhet har nå samlet inn informasjon fra helseforetakene om hvilke rehabiliteringstilbud innen somatikk og geriatri som er åpne i lavdriftsperioden i sommer. 
 


I tillegg har vi samlet informasjon fra de private rehabiliteringsinstitusjonene som leverer rehabilitering på spesialisthelsetjenestenivå etter avtale med Helse Nord RHF. Det som presenteres i den vedlagte oversikten er den delen av institusjonenes tilbud som omfatter pasienter direkte fra sykehus i tidlig rehabiliteringsfase. Dette gjelder hovedsakelig pasientgrupper innen ortopedi og hjerneslag/hjerneskade tidlig fase, samt komplekst/sammensatt sykdomsbilde.
 
Som dere ser er det en privat rehabiliteringsinstitusjon i hvert helseforetak-område som kan ta imot pasienter med rehabiliteringsbehov i sommer. Merk at alle disse tilbudene kan benyttes av pasienter fra hele regionen. 

Både Nordtun HelseRehab og Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad har åpent hele sommeren. Helgeland Rehabilitering og Opptreningssenteret i Finnmark har stengt midt på sommeren. Oversikten inneholder kontaktinfo til inntakskontorene. Det er viktig å ta direkte kontakt for å avklare kapasitet og om den bistand og de faggrupper pasienten trenger er til stede på det aktuelle tidspunktet. 

Åpne rehabiliteringsplasser sommeren 2017.pdf
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.