Rehabiliteringstilbud sommeren 2017

Regional koordinerende enhet har nå samlet inn informasjon fra helseforetakene om hvilke rehabiliteringstilbud innen somatikk og geriatri som er åpne i lavdriftsperioden i sommer. 
 


I tillegg har vi samlet informasjon fra de private rehabiliteringsinstitusjonene som leverer rehabilitering på spesialisthelsetjenestenivå etter avtale med Helse Nord RHF. Det som presenteres i den vedlagte oversikten er den delen av institusjonenes tilbud som omfatter pasienter direkte fra sykehus i tidlig rehabiliteringsfase. Dette gjelder hovedsakelig pasientgrupper innen ortopedi og hjerneslag/hjerneskade tidlig fase, samt komplekst/sammensatt sykdomsbilde.
 
Som dere ser er det en privat rehabiliteringsinstitusjon i hvert helseforetak-område som kan ta imot pasienter med rehabiliteringsbehov i sommer. Merk at alle disse tilbudene kan benyttes av pasienter fra hele regionen. 

Både Nordtun HelseRehab og Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad har åpent hele sommeren. Helgeland Rehabilitering og Opptreningssenteret i Finnmark har stengt midt på sommeren. Oversikten inneholder kontaktinfo til inntakskontorene. Det er viktig å ta direkte kontakt for å avklare kapasitet og om den bistand og de faggrupper pasienten trenger er til stede på det aktuelle tidspunktet. 

Åpne rehabiliteringsplasser sommeren 2017.pdf