Rehabiliteringstilbud sommeren 2018

Oversikten over rehabiliteringstilbud somatikk/geriatri åpne i lavdriftsperioden i sommer er klar. Flere pasientgrupper kan henvises direkte fra sykehus til videre rehabilitering ved privat rehabiliteringsinstitusjon i henhold til avtalen med Helse Nord.

I tillegg til oversikt over lavdrift i helseforetakenes rehabiliteringstilbud har vi samlet informasjon fra de private rehabiliteringsinstitusjonene som leverer rehabilitering på spesialisthelsetjenestenivå etter avtale med Helse Nord RHF. I den vedlagte oversikten presenteres den delen av institusjonenes tilbud som omfatter pasienter direkte fra sykehus i tidlig rehabiliteringsfase. Dette gjelder hovedsakelig pasientgrupper innen ortopedi og hjerneslag/hjerneskade tidlig fase, samt komplekst/sammensatt sykdomsbilde.
Åpne rehabiliteringsplasser sommeren 2018.pdf
Både Nordtun HelseRehab og Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad har åpent hele sommeren. Helgeland Rehabilitering og Opptreningssenteret i Finnmark har stengt midt på sommeren. Merk at alle disse tilbudene kan benyttes av pasienter fra hele helseregionen. 
Oversikten inneholder kontaktinformasjon til inntakskontorene. Det er viktig å ta direkte kontakt for å avklare kapasitet og om den bistand og de faggrupper pasienten trenger er til stede på det aktuelle tidspunktet.
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.