Barn, langtidsoppfølging ved alvorlig sykdom/skade

Tilbud til barn og ungdom med behov for habilitering/rehabilitering i etterkant av alvorlig sykdom eller skade.

Det gis ulike typer tilbud med utgangspunkt i det behovet barnet måtte ha. 

Gjennom tilrettelegging av aktivitetene i et trygt og spennende miljø, er målet mestringsopplevelser og tilegnelse av nye ferdigheter for å styrke selvtillit og motivasjon.

Tilpasset fysisk aktivitet kan bidra til utvikling og funksjon på en rekke områder både fysisk, psykisk og sosialt. 

Tilbudet gis hovedsakelig i grupper med varighet på ca 2 uker. 

Institusjoner som gir dette tilbudet:Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.