Barn, langtidsoppfølging ved alvorlig sykdom/skade

Tilbud til barn og ungdom med behov for habilitering/rehabilitering i etterkant av alvorlig sykdom eller skade.

Det gis ulike typer tilbud med utgangspunkt i det behovet barnet måtte ha. 

Gjennom tilrettelegging av aktivitetene i et trygt og spennende miljø, er målet mestringsopplevelser og tilegnelse av nye ferdigheter for å styrke selvtillit og motivasjon.

Tilpasset fysisk aktivitet kan bidra til utvikling og funksjon på en rekke områder både fysisk, psykisk og sosialt. 

Tilbudet gis hovedsakelig i grupper med varighet på ca 2 uker. 


Tilbud ved våre sykehus

​Helseforetakene (sykehusene) i Helse Nord har ulike rehabiliteringstilbud. Du kan søke etter aktuelle tilbud på helseforetakenes nettsider eller ta kontakt med koordinerende enhet ved helseforetaket.  NB! Ikke alle behandlingstilbud som tilbys ved helseforetaket er beskrevet på nettsidene.

Finnmarks​sykehuset​Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)Nordlandssykehuset

Helgelandssykehuset​​


Tilbud ved private rehabiliteringsinstitusjoner


Valnesfjord helsesportsenter​

Tilbud i kommunene

Kommunene har også tilbud innen rehabilitering og habilitering.

På nettsidene til de koordinerende enhetene i helseforetakene i Helse Nord finner du mer informasjon og kontaktpersoner i de ulike kommunene. Ta kontakt med dem for en oversikt over tilbudene i din kommune.
Fant du det du lette etter?