Habilitering barn og voksen

Det gis tilbud til ulike målgrupper ved to institusjoner i regionen.

For å finne habiliteringstilbud som gis av helseforetakene: skriv inn habilitering i søkefeltet på helseforetakets nettside, eller kontakt koordinerende enhet ved helseforetaket.

Nord-Norges kurbad


Tilbud til voksne personer over 18 år med Cerebral Parese

 • Døgn eller dagtilbud
 • Forbedre eller vedlikeholde funksjon i ADL, gangfunksjon 
 • Motorikk balanse, styrke, koordinasjon og sosialt
 • Motvirke kontrakturer
 • Lære egentreningsprogram og annen fysisk aktivitet
 • Vurdere behov for intensive tilbud som intensiv gange på tredemølle med vektavlastning
 • Primært gruppetilbud med 2 ukers varighet
 • Mulighet for individuelt inntak

Tilbud til barn og ungdom 4-18 år med Cerebral Parese eller Nevromuskulær sykdom

 • Døgn eller dagtilbud. 
 • Vekt på mestringsstrategier i forhold til tilstanden, hverdagen, hjemmesituasjonen
 • Lære om livsfasespesifikk kunnskap om sin sykdom funksjonsnedsettelse.
 • Lære egentreningsprogram og annen fysisk aktivitet
 • Symptoms- og funksjonsvedlikehold eller funksjonsbedring
 • Motvirke kontrakturer.
 • Tiltak og tilnærming tilpasses barnas alder og funksjonsnivå 
 • Sosial stimulering, og rehabilitering gjennom lek og lystbetonte aktiviteter 
 • Fokus på økt deltakelse i fritidsaktiviteter
 • Gruppeopphold med 2 ukers varighet + 1 ukes oppfølgingsopphold etter 3-6 mnd
 • Kurbadet samarbeider med SMI-skolen på UNN om tilpasset undervisning så lenge barnet er i skolepliktig alder/har rett på videregående opplæring

Valnesfjord Helsesportsenter

Personer over 18 år med medfødte sykdommer/skader- fysiske og kognitive (CP, ryggmargsbrokk, kognitiv eller lett utviklingshemmet). 

 • Personen må ha nytte av tilpasset fysisk aktivitet, kunne delta på de viktigste elementene i tilbudet, og ha være en del av en gruppe.
 • Personer med kognitiv kapasitet til å lære av rehabiliteringen, eller som kan ha med seg ledsager slik at denne kan bidra til overføring av nødvendig kompetanse.

Barn ca 6-20 år 
 • ​Pasienter i habiliteringstjenestens målgrupper, dvs. autismespekterforstyrrelser, CP, psykisk utviklingshemming og andre medfødte/tidlig ervervede tilstander. 
 • Tilbudet gis i grupper på 4-10 personer avhengig av type opphold og pasientgruppens sammensetning og problematikk. 
 • Det gis også tilbud til barn og unge med multifunksjonshemming. Di​sse pasientene har behov for minst to ledsagere under opphold for å kunne nyttiggjøre seg tilbudet.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.