Ortopedi

Mål for oppholdet er å oppnå smertelindring, hindre komplikasjoner, bedre allmenntilstand og livskvalitet, høyere funksjon og grad av selvhjulpenhet samt evne til å klare seg mest mulig selvstendig i hjem, sosialt og på arbeidet.

​Oppnå tilfredsstillende bevegelighet og styrke over affisert område, samt avhjelpe andre fysiske/psykiske/praktiske problemstillinger slik at pasienten oppnår tilfredsstillende funksjonsnivå og selvstendighet. 

Tilbudet gis individuelt til voksne/eldre pasienter som har behov for rehabilitering kort tid etter skade. 

Varighet av opphold avhenger av diagnose og funksjonsnivå.


Institusjoner som gir dette tilbudet:


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.