Overvekt barn og unge

Det finnes to private institusjoner som gir tilbud til barn og unge med overvekt i Nord-Norge.

Valnesfjord helsesportssenter


Tilbudet rettes mot barn som er i aldersgruppa 6-12 år ved første opphold, da det er viktig med tidlig intervensjon for målgruppa. 

Tilbudet gis i grupper på 8-10 personer. 

Det første oppholdet varer i 14 dager. Tilbudet strekker seg totalt over en treårsperiode med inntil fire opphold av 2-3 ukers varighet (2 opphold første år, 1 opphold andre år, 1 opphold tredje år) Det vil være 6-10 mnd. mellom oppholdene.

Behandlingen skal bidra til en varig livsstilsendring basert på de tre dokumenterte hovedelementer i rehabiliteringstiltak for målgruppen:

 • tilpasset fysisk aktivitet
 • kosthold
 • endringsprosesser

Tilegnelse av ferdigheter og mestringsopplevelser for å styrke selvtillit og motivasjon med fokus på aktivitet og kosthold. 

Utprøving av aktiviteter for å få erfaringer og motivasjon med mål om økt aktivitet og deltakelse i hjemmemiljøet (bla skole, fritid, familie). Vektstabilisering/vektnedgang og økt fysisk kapasitet.

Opptreningssenteret i Finnmark


Barn og unge (ca 6-20 år) med deres foreldre med KMI svarende til minimum 5 KMI enheter over fedmegrense. 

Gruppe 1: 
Barn i alderen 6-12 år og deres familier. 

Tilbudet skal være et tilskudd til pasientforløpet for overvektige barn ved Finnmarkssykehuset eller annen poliklinisk behandling hvor man ser at et døgn- eller dagtilbud vil være gunstig for spesielt utprøving av ulike fysiske aktiviteter, fremme mestring, økt selvfølelse og godt familiesamspill. Oppholdet vil vare i syv dager. 

Gruppe 2: 
Barn og unge i alderen 12-20 år som har begynt å isolere seg og har behov for døgnopphold. Døgnopphold 7 dager og 4 helgeopphold over 1 år.

Familien skal lære seg å mestre utfordringer knyttet til ulike livsområder:

 • Skyld, skam og stigmatisering
 • Selvbilde og selvfølelse
 • Aktivitet og atletisk kompetanse
 • Emosjonelle utfordringer og fristelser
 • Grensesetting
 • Familiesamspill
 • Planlegging og håndtering av innkjøp
 • Tilberedning av mat

Mål for behandlingen er å stabilisere vektutvikling (KMI) og øke den fysiske aktiviteten. Større sosial deltakelse og skolemestring. Sunnere kosthold.


​​
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.