Rehabilitering barn og unge med revmatisk sykdom (barneleddgikt)

Intensivt treningsopphold med allsidig aktivitetsfokus basert på allsidig og tilpasset fysisk aktivitet. 

Målet med oppholdet er: 


  • Økt bevegelseserfaring og bedre fysisk funksjon
  • Tilegnelse av ferdigheter og mestringsopplevelser for å styrke selvtillit og motivasjon
  • Utprøving av aktiviteter for å få erfaringer og motivasjon med mål om økt aktivitet og deltakelse i hjemmemiljøet (bla skole, fritid, familie)
  • Økt selvfølelse, sosial kompetanse og erfaring 

Tilbud ved våre sykehus

​Helseforetakene (sykehusene) i Helse Nord har ulike rehabiliteringstilbud. Du kan søke etter aktuelle tilbud på helseforetakenes nettsider eller ta kontakt med koordinerende enhet ved helseforetaket.  NB! Ikke alle behandlingstilbud som tilbys ved helseforetaket er beskrevet på nettsidene.

Finnmarks​sykehuset​Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)Nordlandssykehuset

Helgelandssykehuset​​


Tilbud ved private rehabiliteringsinstitusjoner

Tilbud i kommunene

Kommunene har også tilbud innen rehabilitering og habilitering.

På nettsidene til de koordinerende enhetene i helseforetakene i Helse Nord finner du mer informasjon og kontaktpersoner i de ulike kommunene. Ta kontakt med dem for en oversikt over tilbudene i din kommune.Fant du det du lette etter?