Kommuner og folketall per helseforetak

Her følger en oversikt over hvilket helseforetak kommunene i Nord-Norge sokner til.
Oversikten viser folketall per 1. januar 2020 (kilde: Statistisk sentralbyrå).

Totalt folketall i Nord-Norge: ca. 484 000


Finnmarkssykehuset


Vardø           2029

Vadsø           6788

Hammerfest      11 448

Guovdageaidnu, Kautokeino      2910

Alta                20 789

Loppa                 888

Hasvik               1005

Måsøy              1225

Nordkapp         3162

Porsanger         3998

Kárásjohka, Karasjok      2628

Lebesby            1290

Gamvik              1132

Berlevåg            957

Deatnu, Tana     2918

Unjárga, Nesseby           926

Båtsfjord             2221

Sør-Varanger    10 158

Sum                   75 472

 

Universitetssykehuset Nord-Norge


Tromsø                76 974

Harstad                24 703

Narvik                  21 845

Kvæfjord               2839

Ibestad                  1361

Gratangen            1091

Lavangen              1034

Bardu                    4005

Salangen               2146

Målselv                 6640

Sørreisa                3464

Dyrøy                    1083

Senja                  14 851

Balsfjord              5559

Karlsøy                 2200

Lyngen                 2794

Storfjord              1829

Gáivuotna Kåfjord          2071

Skjervøy              2927

Nordreisa           4861

Kvænangen       1191

Lødingen             2034

Tjeldsund            4216

Evenes                 1348


Sum        193 066

 

Nordlandssykehuset


Bodø         52 357

Meløy         6288

Gildeskål    1950

Beiarn        1017

Saltdal        4671

Fauske       9739

Sørfold      1926

Steigen      2608

Hábmer Hamarøy   2766

Røst             498

Værøy         728

Flakstad   1272

Vestvågøy     11 433

Vågan       9608

Hadsel      8061

Bø             2569

Øksnes    4410

Sortland    10 566

Andøy      4663

Moskenes      1015

Sum            138 145Helgelandssykehuset


Bindal*         1426

Sømna          1975

Brønnøy       7917

Vega              1200

Vevelstad        462

Herøy            1777

Alstahaug      7447

Leirfjord        2294

Vefsn          13 278

Grane           1482

Hattfjelldal   1297

Dønna           1371

Nesna           1761

Hemnes        4454

Rana          26 184

Lurøy            1890

Træna            435

Rødøy           1213

Sum (inkl. Bindal)            77 863

* Bindal sokner til Helse Midt.
Fant du det du lette etter?