Digitalt seminar om koronakrisen

Krisesituasjonen har snudd hverdagen i Norge på hodet.  Øvelse Nord inviterer til et digitalt beredskapsseminar med bred representasjon fra ulike etater og sektorer.

​Det digitale beredskapsseminaret "Koronakrisen" er et web-basert seminar knyttet til hvordan offentlige myndigheter og samfunnet håndterer kriser generelt og koronasituasjonen spesielt. 

Webinaret arrangeres mandag 20. april og tirsdag 21. april fra kl. 12 - 15.

Webinord er kommet i stand gjennom et samarbeid mellom Øvelse Nord, Beredskapsrådet, Kunnskapsdepartementet og Nord Universitet, i kjølvannet av kanselleringen av årets Øvelse Nord som i 2020 skulle markere sitt 25-års jubileum.

Her finner du programmet for webinaret (nord.no)

Sterke foredragsholdere

Administrerende direktør i Helse Nord RHF, Cecilie Daae, er blant fordragsholderne i et program som også inneholder navn som Ap-leder Jonas Gahr Støre, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, kunnskapsminister Henrik Asheim og assisterende direktør i Helsedirektoratet Espen Nakstad, for å nevne noen.

Tema vil være spørsmål rundt om vi egentlig skjønte hva som traff oss? Hvordan har vi håndtert krisen så langt, og om dagens situasjon åpner for nye kriser vi ikke har forutsett?

Målgruppen er offentlig forvaltning, nødetater, embedsverket, studenter på master/bachnivå, forsvarspersonell, næringsliv, frivillige organisasjoner, universitets/høgskolesektoren og andre interesserte. 

Her kan du følge webinaret

Webinaret vil bli kringkastet via følgende nettsider:

https://www.regjeringen.no/no/id4/

https://www.facebook.com/groups/OvelseNord18/