Er du helsepersonell men jobber i annen sektor eller er du student i helsefag?

Helsetjenesten trenger deg for å bekjempe pandemien!

Helsetjenesten i Nord-Norge vil trenge helsepersonell og en rekke andre yrkesgrupper som kan stille seg og sin kompetanse til disposisjon i tida framover. Helseforetakene i regionen ber nå folk melde seg.

illustrasjonsbilde
Illustrasjonsfoto: colourbox.com

- Vi regner med at behovet for ekstra personell vil bli stort både for våre sykehus og i kommunene. Derfor ber vi alle som mener de kan bidra om å registrere seg. Registrering gjør du via til meldingsløsningene for det enkelte helseforetak i regionen, som vi har lagt ut på internett. Vi henvender oss særlig til studenter i helsefag, helsepersonell som i dag er i andre yrker og andre med erfaring og kompetanse som helsetjenesten kan ha nytte av, sier adm.dir. Cecilie Daae i Helse Nord RHF.

I tillegg til kan det være aktuelt å mobilisere alderspensjonister som tidligere har jobbet i helsesektoren. Nå har Stortinget besluttet at disse ikke skal få avkorting i pensjonen dersom de bidrar med arbeid i forbindelse med pandemien.

Helse Nord ber deg registrere deg i en av lenkene i tråd med lista, avhengig av hvilket område i regionen du bor i. Ansettelse vil skje fortløpende ved behov. Dersom situasjonen tilsier det må de som ansettes ta høyde for å bli omdisponert til arbeid innen kommunehelsetjenesten i sitt nærområde.

Lenker til elektronisk registrering:


Meld din interesse hos Finnmarkssykehuset
Dersom du allerede har meldt deg inn til Universitetssykehuset Nord Norge via UiT eller andre kanaler, trengs ikke din registrering her. 
Meld din interesse hos Universitetssykehuset Nord-NorgeMeld din interesse hos Nordlandssykehuset