Koronavaksinasjon

Flere vaksiner til Helse Nord

Helse Nord får flere vaksinedoser til ansatte i sykehusene. Også Svalbard får vaksiner.

Illustrasjonsfoto. Koronavaksine.

​Helse Nord og Helse Sør-Øst er prioritert når sykehusene får enda flere vaksiner. Den raskt økende smitten kan også true helsetjenesten. Derfor går nå 34 000 vaksinedoser til sykehusene de neste to ukene. Dette er 24 000 flere doser enn tidligere planlagt.

– Vi er avhengige av å ha en helsetjeneste som fungerer. Flere vaksinedoser til sykehusene øker beredskapen i helsetjenesten. Slik sikrer vi at vi har medarbeidere til å håndtere pandemien, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

Helse Nord kan bli hardt rammet

De ekstra dosene vil bidra til at ansatte som jobber pasientnært ikke er i isolasjon eller karantene ved stor belastning på sykehusene.
 
– Helse Nord vil bli hardt rammet hvis noen få blir smittet eller havner i karantene. De har mindre å gå på fordi det er mindre sykehus med færre som har de samme funksjonene. Det betyr at Helse Nord er veldig sårbare. Helse Sør-Øst blir prioritert som følge av den alvorlige situasjonen i Oslo og Viken, sier Høie.
 
De nye dosene vil gi et betydelig løft i vaksineringen.

5 000 doser

Sykehusene i Helse Nord får til sammen (ekstratildeling og opprinnelig plan) 3000 doser. I tillegg får Svalbard 2000 doser.

Fordelingen i sykehusene, etter vanlig fordelingsnøkkel, ser slik ut:

(3000 doser = 500 glass. Første tall er utsendt i uke 12, andre tall uke 13.)

  • Universitetssykehuset Nord-Norge: 129 glass + 105 glass
  • Nordlandssykehuset: 77 glass + 63 glass
  • Finnmarkssykehuset: 33 glass + 27 glass
  • Helgelandssykehuset: 33 glass + 27 glass
  • Sykehusapotek Nord: 3 glass + 3 glass
De 3 000 dosene som kommer til sykehusene er fra Pfizer, mens de 2 000 dosene som skal til Svalbard er fra Moderna. Begge vaksinene skal gis i to doser.

Hver enkelt betyr mer

– Dette betyr at vi får vaksinert prioritert personell for å ivareta beredskapen og kritiske funksjoner. Desto flere vi klarer å holde i jobb, jo bedre er det. Vi har, som helseministeren sier, færre å gå på i vår helsetjeneste. Hver enkelte medarbeider betyr veldig mye, sier fagdirektør i Helse Nord RHF, Geir Tollåli.