Går opp til gult beredskapsnivå

Det regionale helseforetaket Helse Nord hever beredskapen til gult nivå. 41 innlagte covid-19-pasienter i sykehusene er det høyeste så langt i koronapandemien.

Illustrasjonsfoto: AdobeStock - tegning av koronavirus

​Fredag 19. november hevet Helse Nord RHF beredskapsnivået fra grønt til gult grunnet utviklingen av covid-19 i regionen. Det betyr at det regionale helseforetaket følger situasjonen enda tettere opp for å sikre felles situasjonsforståelse i foretaksgruppen, og med våre samarbeidsaktører på regionalt og nasjonalt nivå.

Forbereder hvis det blir forverring

– Det er en krevende og alvorlig situasjon. Vi forbereder oss for å kunne stå i dette over tid og å kunne håndtere en eventuell forverring. Flere sykehus er presset på kapasitet, men situasjonen er fortsatt håndterbar, sier direktør for sikkerhet og beredskap i Helse Nord, Jonny Brodersen. 

Sykehusene har planer for å omdisponere personell og nødvendig tilpasning av tjenesten slik at en skaffer seg større kapasitet for å håndtere et økt antall innlagte pasienter. Sykehusene håndterer situasjonen, men det er krevende for personellet som har høy arbeidsbelastning.

Flest innlagte hittil

Fredag 19. november var det 41 innlagte covid-19-pasienter i Helse Nord, og det er det høyeste antallet så langt i pandemien. 13 var​​ innlagt i Finnmarkssykehuset, 23 i Universitetssykehuset Nord-Norge, 4 i Nordlandssykehuset og 1 i Helgelandssykehuset.

Helse Nord RHF har siden 2. november vært i grønt beredskapsnivå, som nå altså heves til gult. Per i dag er Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset i gult beredskapsnivå, mens Helgelandssykehuset er i normal drift.

Les mer om beredskapsnivå