Hever beredskapen til gul

Helse Nord RHF hever beredskapsnivået fra grønt til gult.

Illustrasjonsfoto fra Colourbox. Munnbind og hansker på gul bakgrunn.

​Årsaken er situasjonen med koronasmitte blant ansatte i Hammerfest sykehus og personell i karantene. Dette berører Finnmarkssykehusets drift, og det er behov for at personell fra andre sykehus bistår.

Les også: Hele regionen hjelper Finnmarkssykehuset

Det regionale helseforetakets oppgaver består blant annet i å koordinere behovet for personell og å benytte den kapasiteten vi totalt har i sykehusene i hele Helse Nord.

Det er også andre lokale hendelser rundt smittesituasjonen i Nord-Norge som krever oppmerksomhet og som gjør at det regionale helseforetaket hever beredskapsnivået.

Les også: Beredskapsnivåer i Helse Nord