Beredskap koronavirus

Informasjon til pasienter, pårørende, besøkende og ledsagere

Har du mistanke om at du er smittet?

Har du time ved et av våre sykehus?

  • Mange planlagte operasjoner/konsultasjoner blir avlyst på grunn av koronautbruddet. Hvis din operasjon/time blir avlyst, vil noen fra sykehuset kontakte deg.
  • Hvis du ikke hører noe fra oss, møter du som normalt.
  • Hvis du er i karantene, isolasjon eller er syk - ta kontakt med sykehuset for å avlyse timen din. Når skal du i karantene eller isolasjon? (helsenorge.no)
  • Hvis du i det hele tatt er i tvil om du bør komme - ta kontakt med sykehuset før du kommer!

Dette gjelder både pasienter og ledsagere. Telefonnummer til avdelingen finner du i innkallingsbrevet eller ved å søke opp avdelingen på sykehusets nettsider.

Her finner du mer informasjon om koronaberedskapen ved sykehusene i Helse Nord. Her finner du blant annet oppdatert informasjon til gravide og fødende.
Sykehusapotek Nord

Helse Nord IKT

Besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner

Det må, så langt det er mulig under koronaepidemien, legges til rette for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner. Det kommer frem i en ny anbefaling fra Helsedirektoratet, som har basert seg på råd fra Folkehelseinstituttet.

Fremdeles opprettholdes det adgangskontroll ved våre helseforetak. Du vil finne nærmere informasjon om dette på sykehusenes nettsider.

FinnmarkssykehusetFristbrudd og fritt behandlingsvalg

Fra og med 1. oktober 2020 gjelder vanlige regler for fristbrudd og fritt behandlingvalg.

Dine rettigheter ved fristbrudd (Helsenorge)

Velg behandlingsted (Helsenorge)


"Ikke møtt"-gebyr gjeninnført

For perioden 1. april til 1. september var det utarbeidet en forskrift som midlertidig stanset bruken av gebyr for "ikke møtt" ved time på sykehuset. Nå er forskriften endret tilbake til normalen, og det skal igjen kreves gebyr for "ikke møtt". 

Pasienter oppfordres til å ta kontakt med aktuell avdeling eller poliklinikk så snart som mulig dersom de ikke kan møte til oppsatt time. 


Pasientreiser

Her finner du informasjon om bruk av pasientreiser under koronapandemien

Informasjon på andre språk (Nordsamisk og engelsk) 

Dieđut ássiide, pasieanttaide ja oapmahaččaide

Jus leat buozas ja dárbbašat medisiinnalaš veahki, geahččal oažžut oktavuođa fástadoaktáriin dahje riŋge doavttirkantuvrii nummar 116 117. Ále riŋge 113 nummarii jus ii leat heahkka váralaš dilli.
Dieđut ássiide, pasieanttaide ja oapmahaččaide


Coronavirus: Information to patients, next of kin and visitors (English)

If you are sick and need medical assistance, please contact your GP (fastlege), or the emergency room (legevakt), phone number 116 117. The medical emergency line (113) is reserved for life threatening situations.

Coronavirus: Information to patients, next of kin and visitors

Mer informasjon 


Fant du det du lette etter?