Koronavaksine

Vaksineringen som kan bekjempe koronaviruset er kommet i gang. Vaksinasjon er en av de mest effektive formene for å forebygge smittsomme sykdommer.

Vaksinasjon. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Vaksinasjon. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Kommunehelsetjenesten vil utføre vaksinasjon av befolkningen generelt, i prioritert rekkefølge. Sykehusene vil vaksinere eget personell og i noen tilfeller pasienter som oppholder seg over lang tid i sykehus.

Informasjon til befolkningen

Befolkningen finner mer informasjon om vaksiner og vaksinasjon på helsenorge.no og hos Folkehelseinstituttet (FHI).

Koronavaksine (helsenorge.no)

Koronavaksine (fhi.no)Koronasertifikat (helsenorge.no)​

Informasjon til ansatte i helseforetak

Ansatte i helseforetakene får informasjon om vaksinasjon fra sitt foretak.

Ansatte i Finnmarkssykehuset får informasjon på sykehusets intranett.

Informasjon til ansatte i Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) (unn.no)

Informasjon til ansatte i Helgelandssykehuset (helgelandssykehuset.no)

Ansatte i Nordlandssykehuset får informasjon på sykehusets intranett.


Koronavaksinasjonsveileder

Det ansvaret helseforetakene har i vaksinasjonsarbeidet er beskrevet i veileder fra Folkehelseinstituttet:

Koronavaksinasjonsveileder for kommuner og helseforetak (fhi.no)

Fant du det du lette etter?