Krav om munnbind på SAS sine flyvninger

SAS innfører krav om munnbind for alle passasjerer som skal fly fra mandag 18. mai. Pasienter som skal reise med SAS bes være oppmerksom på dette.

Fly
Illustrasjonsfoto: colourbox.com

For pasienter som skal reise i Nord-Norge skaper dette spesielt utfordringer for de som reiser mellom Bodø og Tromsø. SAS opplyser at de som ikke bruker munnbind, vil bli nektet ombordstigning.

Påbudet om munnbind gjelder i perioden 18. mai – 31. august. Barn under 6 år er unntatt fra denne regelen

Det understrekes at reisende kan ikke påregne å få eller få kjøpe munnbind ved gate. Pasienter har selv et ansvar for å medbringe munnbind. 

Reisende pasienter må forholde seg til flyselskapet, og følge deres anvisninger.

Les mer på SAS sine nettsider