Ny nettressurs for helsepersonell: Psykososial omsorg ved en pandemi

Hjelpere i alle ledd jobber i situasjoner som preges av utrygghet og høyt stressnivå. Da trenger også hjelperne hjelp.

Colourbox.com
Psykososialberedskap.no er en nettressurs om psykososial ivaretagelse og beredskap beregnet for tjenesteapparatet. 

Nettsiden er utviklet av RVTS (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging), region Øst, i samarbeid med de andre RVTSene i landet. 

Dette er et kompetansemiljø som bidrar til utvikling av praksis i tjenester som arbeider med traumer, vold og selvmordsforebygging.

For både spesialist- og primæhelsetjenesten

Nettsiden er nå oppdatert for å tilpasses dagens alvorlige situasjon, med digitalt informasjons- og undervisningsmateriell bestående av artikler, powerpointer mm. 

Nettressursen er tilpassen behandlere i både primær- og spesialisthelsetjenesten. 

Den vil bli videreutviklet og oppdatert i tiden fremover i samarbeid mellom RVTSene for en ytterligere utvikling og utvidelse av nettressursen.

Målet er å tilby god, konkret informasjon og veiledning til kommuner, kriseteam, spesialisthelsetjenesten og ulike former for hjelpepersonell og frivillige.

Behov for råd og veiledning?


Har din tjeneste behov for råd eller veiledning i den aktuelle situasjonen? Ta kontakt med RVTS Nordrvts@unn.no