Nytt register over mobiliserbart reservepersonell

Helse Nord RHF lanserte torsdag 30. april et felles register over mobiliserbart reservepersonell i regionen. Tiltaket er en del av den regionale kontinuitets- og handlingsplan for den pågående koronapandemien.

Bilde av lege
Illustrasjonsfoto: colourbox.com

​Registeret er satt sammen av nasjonale kilder som jobbsøkere fra NAV og personell registrert på www.nasjonalthelsepersonell.no, samt lokale kilder som personell som har søkt på åpne stillinger i helseforetak i regionen. De som allerede har registrert seg en av disse plassene behøver ikke registrere seg på nytt.

Rekrutterer i kommuner og helseforetak med behov for helsepersonell kan søke om tilgang til registeret.

— Grunnen til at Helse Nord velger å opprette sitt eget register, er for å kunne gi aktørene en komplett oversikt på ett sted uten duplikater. Slike beredskapstiltak må være på plass før en eskalering av situasjonen eventuelt oppstår, sier HR-sjef i Helse Nord RHF, Anita Mentzoni-Einarsen.

Har reservasjonsrett

Tiltaket er midlertidig og registeret skal slettes når COVID-19-pandemien er over. Personvernkonsekvensene er utredet selv om dette er et hastetiltak.

Registrert personell har reservasjonsrett, og kan be om å bli slettet fra registeret.

I forbindelse med dette registeret er det utarbeidet en egen personvernerklæring som ligger på Helse Nords websider.

Helsepersonell i regionen bør lese erklæringen, og ta kontakt med Helse Nord RHF dersom de ønsker å reservere seg fra å stå i registeret.

Bedre rustet for pandemien

HR-sjefen legger ikke skjul på at hun helst ser at det nye registeret får kort levetid.

— I Norge har vi kjøpt oss litt tid til å kunne innføre denne typen tiltak for å bedre møte koronapandemien. Med det nye registeret er vi bedre rustet, men jeg håper jo vi kommer gjennom denne situasjonen uten å måtte bruke det for annet enn enkle beredskapstiltak, avslutter hun.

Tilgjengelig for hele helsetjenesten

Det nye registeret over mobiliserbart reservepersonell ble lansert for helseforetakene i Helse Nord torsdag 30. april.

Dersom du jobber med beredskapsplanlegging eller rekruttering i helsetjenesten og ønsker tilgang, ta kontakt med HR-rådgiver Halvor Hygen.

Last ned personvernerklæringen (PDF)