Koronaberedskapen

Regional handlingsplan for koronapandemi

Helse Nord RHF har utarbeidet en regional handlingsplan for koronapandemien. Den sammenstiller de mest relevante og omfattende tiltakene i beredskapsarbeidet.

​Handlingsplanen henvender seg primært til Helse Nord RHF og vår evne til å etablere strategier og tiltak for å ivareta «sørge-for»-ansvaret.

Tiltakene i planen vil også være et rammeverk til hjelp for beredskapsarbeidet ute i helseforetakene.

Planen sammenstiller og gjør tilgjengelig de mest relevante og omfattende aktivitetene i beredskapsarbeidet i Helse Nord RHF for å møte en pandemi med covid-19. Den skal sikre at aktivitetene er relevante og begrunnet i faglige føringer, aktuelle lover, planverk, prosedyrer og at de planlagt tiltakene blir iverksatt til rett tid.

Handlingsplanen er et levende dokument som vil komme i nye versjoner etter hvert som pandemien går sin gang og beredskapsarbeidet får nye utfordringer. Vi tar gjerne imot innspill til utvikling og forbedring planen.

Dokumentene