Status rehabiliteringstilbudet i Helse Nord

Oversikt over habiliterings og rehabiliteringstilbudet i spesialisthelsetjenesten Helse Nord under koronaviruspandemien. Det kan skje endringer på kort varsel, så informasjonen kan raskt bli utdatert. Ta derfor kontakt direkte med helseforetaket / institusjonen for oppdatert informasjon. Se lenker til kontaktinformasjon for hvert helseforetak/institusjon. 

​Helseforetakene i Helse Nord

Finnmarkssykehuset

Sengeposten er omdispontert i forbindelse med koronavirusutbruddet. Det er ingen døgnplasser for dedikert spesialisert rehabilitering tilgjengelig under pandemiperioden. Sengeposten vil være stengt hele sommeren. Slagenhetene fungerer som vanlig. 

Oppfølging av pasienter i sykehusene som er i behov av rehabilitering. Ergoterapeuter, fysioterapeuter og logopeder følger opp. 

Ambulant rehabiliteringsteam. Fortsetter med oppfølging via telefon og Skype, men starter opp igjen med ambulering etter nøye vurdering i hvert enkelt tilfelle fra 11.5.

Habilitering for voksne. Fortsetter med oppfølging via telefon og Skype, men starter opp igjen med ambulering etter nøye vurdering i hvert enkelt tilfelle fra 11.5. 

Henvisninger mottas som vanlig. Avdelingen bidrar til å finne alternative tilbud, og bruker blant annet tilbudet på Kurbadet som er opprettet i forbindelse med pandemien.  

Tverrfaglig rehabiliteringspoliklinikk tar i mot pasienter igjen, og øker gradvis inntaket fra 4.5.

Avdeling ReHabilitering ved Finnmarkssykehuset

Universitetssykehuset Nord-Norge

Rehabiliteringsavdelinga ved UNN Tromsø

Sengeposten har redusert drift til seks plasser i sommerperioden. Det bygges opp igjen for full drift i egen sengepost fra 1.9 forutsatt at coronasituasjonen tillater det. Poliklinisk gis det hovedsakelig oppfølgingskonsultasjoner per telefon eller Skype. Det utføres ingen nevropsykologiske utredninger eller førerkortutredninger i denne perioden.

Rehabiliteringsavdelinga ved UNN Harstad

Sengeposten er omdispontert i forbindelse med koronavirusutbruddet, personalet er omdisponert til medisinsk avdeling. Det gis rehabiliteringstilbud til prioriterte pasienter. Det gis tilbud om fysioterapi til hele sykehuset, også covid-19 pasienter. Det planlegges økning til 9 plasser i egen sengepost fra 1.9.  Poliklinisk aktivitet er redusert til kun høyst nødvendige konsultasjoner. Forventes normal drift fra 1.9. Helse i Arbeid følger opp via telefon og Skype.

Rehabiliteringsplasser ved distriktsmedisinske sentra i Nord- og Midt-Troms

Det er geriatriske rehabiliteringsplasser ved de distriktsmedisinske sentrene. 3 plasser på Storslett og 6 på Finnsnes. Disse plassene er i drift.  

Ambulante rehabiliteringsteam

Oppfølging på telefon. Henvisninger tas imot som vanlig. Ingen kursaktivitet 

Habilitering for voksne 

Fortsetter med oppfølging via telefon og Skype, men fra mai starter også poliklinisk virksomhet og ambulering etter nøye vurdering i hvert enkelt tilfelle både i Narvik, Harstad og Tromsø.

Rehabiliteringsavdelingen Universitetssykehuset Nord-Norge

Nordlandssykehuset

Ved Nordlandssykehuset Bodø gjenopptas nevropsykologiske utredninger, tverrfaglig førerkortvurderinger, fysioterapeutisk utredning og andre polikliniske konsultasjoner gradvis fra begynnelsen av mai. FRAM gruppebaserte behandlingsprogram og livsstyrketrening er fortsatt stengt.  Ambulant rehabiliteringsteam starer igjen med ambulerende virksomhet. (Oppdatert 6.5) 

Fysikalsk medisin og rehabilitering Bodø

Nordlandssykehuset Vesterålen holder åpent for rehabilitering etter hjerneslag med streng prioritering. Tilbudet tilpasses gjeldende smittevernrutiner. 

Rehabilitering Vesterålen

I sommerperioden er to plasser åpne. 

Helgelandssykehuset

Rehabiliteringsmedisinsk sengepost har to plasser åpne. Stengt uke 26-29. I denne perioden er Helgeland rehabilitering i Sømna åpen. 

De private rehabiliteringsintstitusjonene som har avtale med Helse Nord 

Opptreningssenteret i Finnmark

Institusjonen er åpen hele sommeren. Redusert drift uke 29-31. Tar imot pasienter direkte fra sykehus innen ortopedi og sub-akutt hjerneslag etter kapasitet. Henvisinger behandles hele sommeren.

Opptreningssenteret i Finnmark

Skibotn helse og rehabilitering 

Skibotn helse og rehabilitering har åpnet for mindre grupper enn vanlig. Tilbudet har elementer av e-rehabilitering og det er innførr strenge smittevernprosedyrer. Som et resultat av dette er bygget stengt for eksterne gjester.

Ta kontakt med institusjonen for mer informasjon 777 15 900

Skibotn helse og rehabilitering


Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad

Kurbadet har åpent hele sommeren 2020. Lavdrift uke 30-32.

Helse Nord har inngått avtale om 30 plasser for rehabilitering / oppfølging av prioriterte pasientgrupper under pandemiperioden. I henhold til retningslinjer fra Helsedirektoratet skal det sikres nødvendig oppfølging av pasienter i prioriterte grupper. I all hovedsak vil dette være pasienter som henvises direkte fra andre enheter i spesialisthelsetjenesten. Også noen pasienter i senere faser som har fått ny betydelig funksjonssvikt kan henvises fra primærhelsetjenesten etter normale rutiner.
 
Noen av de ordinære tilbudene gjenåpnet fra begynnelsen av mai. Dette gjelder i første omgang for pasienter med hjerterelaterte rehabiliteringsbehov, kreft, revmatiske sykdommer og barn. Kapasiteten er redusert grunnet smitteverntiltakene. Det vil bli gjort individuelle vurderinger av hastegrad. Pasienter som har fått sine opphold utsatt blir kontaktet på telefon eller per brev. 

Informasjon om tilbudet oppdateres kontinuerlig på Kurbadets nettsider. Valnesfjord Helsesportssenter

Valnesfjord helsesportsenter (VHSS) er åpent hele sommeren 2020. 

VHSS har, som følge av pandemien, inngått midlertidig avtale med Helse Nord RHF om 22 døgnplasser for pasienter, direkte fra sykehus, med behov for helt nødvendig rehabilitering og behandling etter akutt og alvorlig sykdom. Nærmere bestemt hjerneslag, lårhalsbrudd, amputasjoner multitraumer, og pasienter som har gjennomgått covid-19. Les mer her om henvisning og kontaktinformasjon

Inntakskontoret er bemannet gjennom hele sommeren. Noen uker er ikke sosionom, klinisk ernæringsfysiolog og psykolog til stede.


Nordtun HelseRehab

Nordtun HelseRehab har startet opp igjen med små grupper og god plass mellom gjestene. Det vil bli gitt informasjon om smitterverntiltak. Tilbudet er åpent hele sommeren. Bassenget er stengt til ca 20.august. 


Helgeland rehabilitering 

Helgeland rehabilitering har startet opp igjen tilbudet. Sommerstengt fra uke 30-33. Dette er koordinert med rehabiliteringsavdelinga på Helgelandssykehuset Sandnessjøen som har stengt uke 26-29.

Helgeland rehabilitering

Stamina 

Stamina Helse Tromsø har tilbud til pasienter med sykelig overvekt. Stamina Helse Bodø har tilbud til personer med muskel-/skjelettplager og ikke inflammatoriske revmatiske sykdommer.

Stamina Helse Bodø

Stamina Helse Tromsø

Fant du det du lette etter?