Koronaviruset

Ring 113 kun i nødsituasjoner - ikke med spørsmål om korona

AMK-sentraler over hele landet opplever stor trafikk til nødtelefonen 113 med spørsmål om koronaviruset. Sykehusene understreker at 113 kun skal brukes i nødsituasjoner.

Ambulanse med 113-nummer
Når du ringer 113, ringer du et nødnummer hvor du ber om ambulanse. Bare ring 113 når det er fare for liv og helse, ikke med spørsmål om korona.

Det er veldig mange som ringer medisinsk nødtelefon for å få svar på spørsmål om koronasmitte. Dette kan føre til at folk med annen alvorlig sykdom ikke når gjennom på telefon. ​Ikke ring 113 hvis det ikke er fare for liv og helse. 

For legevaktene i kommunene gjelder samme budskap: Telefonnummer 116 117 til legevakt skal ikke brukes for å stille spørsmål om korona. 

Folk som mistenker at de er smittet, skal ta kontakt med sin fastlege - på telefon til legekontoret.

Informasjon om korona

Har du generelle spørsmål om korona: 

Se Folkehelseinstituttets informasjonssider  eller ring:

Helsedirektoratets informasjonstelefon 815 55 015


Les også: Sykehusene ber pårørende og besøkende vurdere behovet for sykebesøk