Spørsmål og svar om beredskap koronavirus i Helse Nord

Mer informasjon til pasienter og pårørende finner du her

Får man som pasient dekket utgifter til bruk av egen bil?

Hvis du kjører selv eller blir kjørt til behandling, får du nå dekket tilleggsutgifter, som parkering, bom og bilferge. Dette er en midlertidig rettighetsendring som følge av koronaviruset.

Les mer om utgiftsdekning på helsenorge.no

Kan pasienter med koronasymptomer reise med drosje?

Dersom transporten skal koordineres av Pasientreise (drosje), skal pasienten ha på et kirurgisk munnbind. Dette rådet omfatter også annen type transport organisert av helsetjenesten. Dørhåndtak kan tørkes av med en desinfeksjonsserviett dersom pasienten selv åpnet eller lukket døren. Det er ikke behov for annen rengjøring av drosjen etter reisen. Alternativt kan syketransport koordineres med AMK-sentralen. Det må opplyses at pasienten mistenkes å være syk med covid-19.

Les mer om transport av pasient til sykehus/legevakt på fhi.no

Kan fødeavdelinger bli stengt (på kort varsel)?

Hvis vi står overfor en situasjon der sykehuset ikke er i stand til å gi forsvarlig helsehjelp, vil sykehus og helseforetak samarbeide for å gi et alternativt tilbud. 

Vi gjør det vi kan for å unngå at avdelinger blir stengt, men med situasjonen vi har når det gjelder utbredelse av koronasmitte kan også det å stenge avdelinger bli nødvendig. Vi kan alle bidra for å unngå at smitten sprer seg ved å følge de råd som gis til befolkning og helsepersonell.

Fødeavdelinger kan bli stengt, slik som i Helgelandssykehuset Mo i Rana

Vil det være nok ansatte tilgjengelig under fødsler? 

Det er iverksatt strenge tiltak for å skjerme ansatte på sykehus for koronasmitte. Skulle smitte likevel oppstå, blir det iverksatt tiltak for å begrense spredning gjennom bruk av karantene for personell og pasienter hvis nødvendig. Dette gjøres for at sykehusene skal kunne ivareta sine oppgaver på en betryggende måte.

På fødeavdelinger og for andre deler av sykehusene er det også iverksatt tiltak for å begrense besøk og trafikk inn og ut av virksomheten. Også dette handler om å redusere smittespredning og unngå at helsepersonell og pasienter blir smittet. Dette gjør vi nettopp for å sikre at det skal være kvalifisert personale til stede ved fødsler og pasientbehandling på sykehusene.

Hvor stor intensivkapasitet, hvor mange respiratorer og isolat har Helse Nord?


Vi svarer på dette i denne artikkelen:
Sykehusene forbereder flere intensivplasser


Har sykehusene i Helse Nord nok helsepersonell?

Per i dag er personellsituasjonen tilfredsstillende, men Helse Nord planlegger for at vi kan få mangel på personell. Vi har under avklaring bruk av vikarer fra utlandet, som sykehusene i Helse Nord benytter en god del. Hvis et av våre sykehus får mangel på personell vil vi se kapasiteten under ett i hele Helse Nord og hjelpe hverandre. Pasienter kan bli forflyttet til andre sykehus med kapasitet. For å sikre nok personell med nødvendig kompetanse, er det under arbeid, og enkelte steder påbegynt, kursing av personell til andre oppgaver enn de til daglig utfører. For å sikre god nok kapasitet for å behandle mange syke pasienter samtidig, utsettes planlagt pasientbehandling som ikke går ut over liv og helse.

På nasjonalt plan er det etablert samarbeid om personell, slik at vi skal sikre best mulig benyttelse av det personellet som er tilgjengelig.

Har sykehusene i Helse Nord nok smittevernutstyr?

Se status for innkjøp av utstyr i denne artikkelen:

Hva gjøres for å skaffe nok utstyr til sykehusene og kommunene?


Hvilket beredskapsnivå er sykehusene i?

Sykehusene i Nord-Norge er nå i grønn beredskap.

Les mer om beredskapsplaner og beredskapsnivå ved sykehusene

Kan denne situasjonen påvirke den ordinære akuttberedskapen i Nord-Norge?

I utgangspunktet opprettholdes alle akutte funksjoner som normalt. Vi planlegger først å redusere planlagt aktivitet som ikke har vesentlig betydning for prognosen til den enkelte pasient.

Helseforetakene bes iverksette tiltak for å sikre tilstrekkelig behandlingskapasitet

Behandles alle akutte pasienter som kommer inn til sykehusene som om de var koronasmittet?

Nei.  Dersom en fra sykehistorie og symptomer kan mistenke covid-19 infeksjon blir det iverksatt spesielle smitteverntiltak for å beskytte andre pasienter og helsepersonell.

Kan koronasmittede fraktes med helikopter/ambulansefly?

Det er anskaffet spesielle smittekuvøser for voksne til transport av pasienter med kjent COVID-19 infeksjon.  Disse kan transporteres i ambulansebil, båt og helikopter. Redningshelikoptrene og Forsvarets Bell helikopter er godkjent for slik transport.  Ambulansehelikoptrene i Brønnøysund og Harstad (H145) er godkjent for transport med pasient i EpiShuttle. Smittekuvøsene er for stor til å gå inn i ambulanseflyene.  Forsvaret har mulighet til å frakte pasienter i ambulanse med sin C130 Herkulesfly. 

Hvis mange av de ansatte i sykehusene selv blir smittet (men ikke er syke) – kan de behandle andre koronasmittede? 

Ansatte som har positiv smitteprøve skal ikke behandle pasienter, men holde seg i hjemmeisolasjon.

Hvor mange pasienter kan sykehusene ta imot? 

Alle våre helseforetak har en pandemiplan som beskriver ulike stadier i en epidemi og som beskriver hvor en bygger opp nødvendig kapasitet med å ta i bruk andre areal, omdisponere personell og omdisponere utstyr.

Hvordan hindrer dere at ansatte blir smittet?

Helsepersonell som kommer i kontakt med smittsomme pasienter skal bruke forsvarlig personlig smittevernutstyr og være trent på prosedyrer som ikke utsetter dem for fare.  Det er også viktig at personell som kan ha vært eksponert for smitte uten verneutstyr holder seg hjemme i karantene.

Fant du det du lette etter?