Koronaviruset

Sykehusene starter vaksinering av helsepersonell

I uke 2 starter sykehusene i Helse Nord koronavaksinering av helsepersonell.

Koronavaksine. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Foto: Colourbox.com

Det er helsepersonell som er nødvendige for å opprettholde kritiske sykehusfunksjoner som først vil få tilbud om vaksine. Dette dreier seg om tjenester med personell som er vanskelig å erstatte hvis de havner i isolasjon eller karantene. Prioritet vil gis til helsepersonell innen intensiv- og akuttfunksjoner og regionale funksjoner, samt enkelte analysefunksjoner og andre kritiske funksjoner ut fra lokale vurderinger.

Sikrer sykehustilbudet

Formålet med vaksineringen er å sikre kapasitet i spesialisthelsetjenesten slik at sykehusene kan opprettholde kritiske funksjoner, og motta både covid-19-pasienter og alle andre pasienter som har behov for sykehustjenester.

– Dette er viktig for å sikre at helsepersonell i nøkkelfunksjoner får nødvendig beskyttelse, og samtidig at vi har et best mulig og fungerende sykehustilbud til befolkningen, sier administrerende direktør i Helse Nord RHF, Cecilie Daae.

Per nå er det besluttet at Helse Nord mottar 2 700 vaksinedoser i løpet av januar og begynnelsen av februar. Vaksinen skal gis i to doser, og det betyr at 1 350 ansatte i sykehusene i denne omgang får tilbud om vaksine. 

Folkehelseinstituttet overvåker smitteutviklingen og tilgangen på vaksiner fortløpende, og det innebærer også fortløpende vurderinger om ytterligere helsepersonell skal gis vaksine.  

Prioriterer kritiske funksjoner

Helse Nord RHF har i samarbeid med de administrerende direktørene og fagsjefene i helseforetakene gjort en intern fordeling av de tilbudte vaksinene. Hensynet til kritiske funksjoner er vurdert, og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) prioriteres som følge av spesielle regionale kliniske funksjoner. Fordelingen av vaksiner er grovt sett slik: UNN ca. 50 %, Nordlandssykehuset ca. 30 %, Helgelandssykehuset ca. 10 %, Finnmarkssykehuset ca. 10 % og Sykehusapotek Nord ca. 4 %.

Det er ledelsen i det enkelte helseforetak som prioriterer de tildelte dosene ut fra lokal vurdering av kritiske funksjoner.

Les mer hos Folkehelseinstituttet

Utvalgte helsepersonellgrupper vil få tilbud om koronavaksinasjon (fhi.no)