Koronasmitten

Tiltak i Helse Nord for å hindre spredning av nye varianter av koronavirus

OPPDATERT: Helseforetakene i Helse Nord innfører ekstra tiltak for å hindre smitte av nye varianter av koronaviruset.

Det er funnet varianter av koronavirus over hele Norge, og utbrudd i flere regioner. Smittemåte og smittevei er lik for alle varianter av SARS-CoV-2. Noen varianter er tilsynelatende mer smittsomme enn andre, delvis på grunn av mer symptomer fra øvre luftveier i form av hosting og nysing hvilket medvirker til at økt smittsomhet. Anbefalte beskyttelsesutstyr og smitteverntiltak for alle varianter er uansett de samme.

Spredningen av de nye varianter av virus aktualiserer at vi alle må ha fokus på etablerte smitteverntiltak i pandemien: sosial distansering, håndhygiene, hostehygiene, teste seg og holde seg hjemme ved symptomer. 

Helse Nord har dessuten følgende råd vedrørende testing etter reiser i Norge

Ansatte

Ansatte som er bosatt utenfor regionen og pendler til jobb ved foretak i Helse Nord anbefales testet jevnlig. Testintervaller må tilpasses frekvens og varighet av arbeidsperioder. Ansatte kan gå på jobb i påvente av prøvesvar.

Dersom man har reist i et område med høy forekomst av covid-19-smitte må man ha lav terskel for testing. Helseforetakene skal legge til rette for lett tilgjengelig test, enten ved egne teststasjoner eller ved avtale med kommunale teststasjoner. 

Vær oppmerksom på at det er en vis latenstid fra smitteeksponering til man kan påvise virus dersom man er smittet. Etter korte reiser (f.eks. dagsmøte eller helgetur) kan det derfor være hensiktsmessig å vente til dag 3 med å teste seg. Ansatte kan gå på jobb i påvente av prøvesvar dersom de ikke oppfyller kriterier for nærkontakt.

Vertskommune til foretakene kan ha andre testregimer, og det forventes at ansatte i tillegg forholder seg til vertskommunens anbefalinger.

Pasienter

Pasienter som har reist i Norge vurderes i henhold til flytskjema på lik linje med andre pasienter. Dersom det ved anamnese fremgår at pasienten har vært i et område med høy smittespredning skal det være lav terskel for testing.

Besøkende

Besøkende, som har vært i berørte områder de siste 10 dager, oppfordres til ikke å besøke sykehusene i 10 dager. Dersom besøk er helt nødvendig må det avklares med avdelingen i forkant.

Til alle

Det må presiseres at alle skal holde avstand, fortrinnsvis to meter, for å unngå å bli hverandres nærkontakter. 

Helseforetakene bør vurdere bruk av munnbind der nødvendig avstand ikke kan opprettholdes.

Tidsperiode

Tiltakene gjelder inntil videre.