Koronatesting

UNN har tilstrekkelig analysekapasitet

Det er skapt inntrykk av at analyser av koronatester ved UNN vil bli vesentlig forsinket og at det vil få alvorlige konsekvenser. Dette er ikke riktig. 

Koronaprøver. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Analysekapasiteten i Helse Nord er god. Bekymringene som er formidlet i media kommer som følge av ankomsten av allierte soldater og deres tilstedeværelse og trening i Indre Troms og Nordre Nordland. Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) er forberedt på å motta og analysere 3000 koronaprøver fra Forsvaret de neste tre ukene. 1600 av disse prøvene kommer denne uka.

– Akkurat nå har vi økt pågang både fra kommunene og Forsvaret. Men vi regner med å være over denne toppen i løpet av et par dager, og at pågangen roer seg til helga. Så selv om det blir noen hektiske dager, er vi ikke bekymret for kapasiteten, sier Gunnar Skov Simonsen, avdelingsleder ved avdeling for mikrobiologi og smittevern ved UNN.

God analysekapasitet i Helse Nord

Det er god oversikt i Helse Nord over behov og kapasitet.

– Vi har god analysekapasitet i regionen, og laboratoriene ved UNN og Nordlandssykehuset prioriterer godt og kan om nødvendig avlaste hverandre. Prøver fra kommuner der man har større utbrudd som krever smittesporing blir prioritert. Det samme blir prøver fra alvorlig syke pasienter med behov for rask avklaring, sier adm. direktør i Helse Nord RHF, Cecilie Daae.

Helse Nord RHF har og vil fortsatt ha tett og god dialog med Statsforvalter og kommuner om det oppstår utfordringer.

Normalt de siste ukene har UNN analysert 300–400 prøver hver dag. Men ved topper som nå kan kapasiteten økes til over 2000 analyser på en dag.

– Prøver som ikke haster like mye kan vi trenge en dag ekstra på å analysere nå de neste dagene, men vi satser uansett på å ha svaret klart innen 1–3 virkedager, som hele tida har vært vår målsetting, sier Gunnar Skov Simonsen.

Testrutiner for soldatene

Forsvaret har et omfattende testregime for soldatene i forbindelse med innrykket av allierte soldater som kommer til Norge og vinterøvelsen Joint Viking. Alle skal ha avlagt en negativ koronatest før avreise. Alle blir testet ved ankomst Bardufoss, på militært område inne på flyplassen. De går så rett i karantene i 10 dager og følges opp med nye prøver i karantenetiden. Smittede soldater blir isolert.

– Hæren står for all testing av allierte soldater ved Bardufoss flyplass. Kommunen er ikke involvert annet enn at det er god dialog med kommuneoverlegen. Vi har også god dialog med UNN om hvor mange soldater som kommer og de tiltak og prosedyrer som gjelder, sier talsperson i Hæren, major Eirik Skomedal.

Når smitten øker generelt i samfunnet, forventer Hæren også smitte i militærleirer.

– Det er vi godt forberedt på, sier Skomedal.