Digital dialog

Alle digitale pasienttjenester bør ha digital tilbakemelding. I dag har ingen tjenester denne muligheten. Det er derfor frykt for at flere nettbaserte tjenester kan føre til flere telefonhenvendelser til sykehusene.

Colourbox.com
 
Følgende tjenester kommer: 

Digital dialog med behandler

Pasienter og pårørende skal kunne sende meldinger til behandler (enhet). Pasienter (pårørende) sender melding via helsenorge.no. Behandler får melding i arbeidsflyt i Dips. All dialog lagres. Tjenesten utvikles for Arena. Dette er i første omgang planlagt som en pilot ved to avdelinger i UNN, i regi av det nasjonale DIS-prosjektet eid av NIKT. Det er mulig å innføre digital dialog med koordinator / rolle og utvalgte pasienter tidligere (i Classic).  
 

Digital dialog fastlege og spesialist

Helse Nord vil i løpet av 2019 innføre digital dialog mellom fastlege og spesialist. Disse dialogmeldingene vil være tilgjengelig for pasienter og pårørende til barn under 12 år på helsenorge.no.
 
I noen tilfeller vil pasienten få raskere informasjon fra sykehuset enn fastlegen sin. Dette er en utilsiktet virkning av digitale pasienttjenester. Vi håper at digitale samhandlingstjenester vil realisere basert på samme teknologi som er utviklet for digital tilgang til journal.


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.