Digital dialog

Alle digitale pasienttjenester bør ha digital tilbakemelding. I dag har ingen tjenester denne muligheten. Det er derfor frykt for at flere nettbaserte tjenester kan føre til flere telefonhenvendelser til sykehusene.

Colourbox.com

Digital dialog mellom pasient og behandler

Pasienter og pårørende skal kunne sende meldinger til behandler (enhet). Pasienter (pårørende) sender melding via helsenorge.no. Behandler får melding i arbeidsflyt i Dips. All dialog lagres. Tjenesten utvikles for Arena. Dette er i første omgang planlagt som en pilot ved to avdelinger i UNN, i regi av det nasjonale DIS-prosjektet eid av NIKT. Det er mulig å innføre digital dialog med koordinator / rolle og utvalgte pasienter tidligere (i Classic).  
 

Digital dialog fastlege og spesialist

Helse Nord innfører fastlegedialog i 2020. 

Helse Vest og Helse Sør-Øst har allerede innført digital dialog mellom fastlege og spesialist.

Hensikten med digital dialog er at den skal kunne erstatte endel telefonkontakt mellom fastlegen og sykehuset. Fordelene er flere: 

  • Behandlerne kan skrive og svare på meldinger når det passer innimellom andre oppgaver. 

  • Kommunikasjon mellom de ulike delene av helsetjenesten blir dokumentert slik at andre behandlere kan følge opp dersom det er aktuelt. 

Elektroniske meldinger er ikke noe nytt 

I dag sendes elektroniske henvisninger fra fastlege til spesialist og spesialisthelsetjenesten sender elektronisk epikrise til fastlege ved utskriving av pasienter. Disse meldingene er imidlertid opprettet for hvert sitt spesifikke formål, men fordi det mangler andre muligheter. 

I noen tilfeller brukes henvisning eller epikrise til ulike spørsmål som fastlegen har om en pasient. Helse Nord ønsker å gjøre noe med dette «misbruket» som i noen tilfeller kan forsinke helsehjelp. 

Tilgjengelig i pasientjournal på helsenorge.no

Dialogmeldinger lagres i DIPS og vil være tilgjengelig for pasienten i dokumentoversikten i «Pasientjournal» på helsenorge.no med mindre behandler nekter pasienten innsyn i denne.

Fant du det du lette etter?