Digital dialog mellom fastlege og spesialist

Trygg, digital meldingsutveksling mellom fastleger på legekontor og spesialister på sykehus er nå gjeldende praksis i Helse Nord. Tjenesten understøtter nasjonale strategier som digitalt førstevalg.


Colourbox.com

Digital dial​​​og mellom fastlege og spesialist

Helse Nord innførte dialog mellom fastlege og spesialist for HSYK, FIN og UNN i 2020, NLSH i 2021.  

Hensikten med digital dialog er at den skal kunne erstatte endel telefonkontakt mellom fastlegen og sykehuset. Fordelene er flere: 

  • ​​Behandlerne kan skrive og svare på meldinger når det passer innimellom andre oppgaver. 
  • ​Kommunikasjon mellom de ulike delene av helsetjenesten blir dokumentert slik at andre behandlere kan følge opp dersom det er aktuelt. 


Elektroniske meldinger er ikke noe nytt 

Det sendes allerede elektroniske henvisninger fra fastlege til spesialist.  Spesialisthelsetjenesten sender elektronisk epikrise til fastlege ved utskriving av pasienter. Disse meldingene er imidlertid opprettet for hvert sitt spesifikke formål.  

I noen tilfeller brukes henvisning eller epikrise til ulike spørsmål som fastlegen eller spesialisten har om en pasient. Helse Nord ønsker å gjøre noe med dette «misbruket» som i noen tilfeller kan forsinke helsehjelp. 

Tilgjengelig i pasientjournal på helse​​norge.no

Dialogmeldinger lagres i DIPS og er tilgjengelig for pasienten i dokumentoversikten i «Pasientjournal» på helsenorge.no med mindre behandler nekter pasienten innsyn i denne.

Les mer om digital dialog mellom fastlege og spesiali​st (brukerveiledninger  m.m.)

​Tjenesteansvarlig for dialog fastlege – spesialist er Rolf-Ivar Rolf-Ivar Vikestad, EPJ-tjenesten.


Fant du det du lette etter?