Digitale behandlings- og egenbehandlingsplaner

Behandlere har i dag få digitale muligheter for samarbeid om pasienten. Samhandling er ofte bare basert på digitale meldinger mellom to parter.  Men kanskje viktigst: Hovedpersonen – pasienten selv – har ikke mulighet til å delta. 

Flere initiativ adresserer problemet med mangelfull koordinering og deling av pasientinformasjon på tvers av helsetjenestenivåene. Digitale behandlings- og egenbehandlingsplaner er ett av dem. Nye digitale samhandlingsformer som dette vil styrke pasientbehandlingen, øke pasientsikkerheten og gi innbyggerne forbedret tilgang til egne helseopplysninger. Digitale behandlings- og egenbehandlingsplaner og delte behandlingsplaner er også viktige komponenter for digital hjemmeoppfølging (DHO) og sammenhengende helsetjenester som understøtter pasientens forløp. 

Helse Nord er hovedsamarbeidspartner for det nasjonale prosjektet Digitale behandlingsplaner og egenbehandlingsplaner, som eies og ledes av Helsedirektoratet.
Fire kommuner i Nord-Norge deltar i prosjektet: Alta, Bodø, Rana og Tromsø. 

Prosjektet skal utvikle og pilotere teknisk løsning i samarbeid med kommuner og sykehus i Nord-Norge. Helsepersonell vil få tilgang til planen via uthopp fra fagsystemene til Kjernejournal. Pasienter og andre pårørende vil få tilgang via Helsenorge. 
Prosjektet utarbeider innhold til behandlingsplaner basert på behovene til pasienter og helsetjenesten. 
Digitale egenbehandlings- og behandlingsplaner skal ikke ha egne moduler for legemidler (Pasientens legemiddelliste) og timeavtaler, men integreres med  eksisterende løsninger. Leverandører skal utvikle eller tilpasse egne løsninger for å dele data med pasienter og på tvers av behandlingssteder med API-er. 
Helsedirektoratet har ansvar for juridisk avklaring av hva som kan deles, når og med hvem. Disse spørsmålene er felles for flere prosjekt og program om deling på tvers. Det nasjonale prosjektet finansierer ikke utvikling av fagsystemene for helsepersonell i spesialisthelsetjenesten og kommune. Innføring i helsetjenesten er ikke en del av prosjektet.  


Prosjektet er i gjennomføringsfasen (fra juni 2021). Utprøving er planlagt fra november 2022 til juni 2023. 

Fant du det du lette etter?