Pasientstyrt timebooking

Tidvis tildeles pasienter timer på sykehus som ikke passer. Med pasientstyrt timebooking kan timeavtalene endres av pasientene selv på nett – uten å måtte ringe sykehuset.

I dag settes alle timer opp av helsepersonell. Dersom timen ikke passer, må pasienten ta kontakt per telefon eller sende melding via Timeavtaler for å endre tidspunktet. Dette er arbeid som må gjøres manuelt av sykehuspersonell.

Leverandørene har utviklet en tjeneste der pasienten selv kan endre tidspunkt for utvalgte timer. Dette gjelder enkle timer med én behandler og ett behandlingsrom. Tjenesten er pilotert i Helse Vest. Det må gjøres noen tilpasninger.

Det er beregnet økonomiske gevinster av timebooking. I tillegg vil helsepersonell få frigitt tid til andre oppgaver. 

Pasientstyrt timebooking kan tentativt tas i bruk i 2022. Fant du det du lette etter?